T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

05 Kasım 2013 Salı 17:30
987 Okunma
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

 

TCDD 5Bölge Müdürlüğümüzce 14 adet sürücüsü ile birlikte araç kiralama hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası           :           2013/150931

1-İdarenin

a) Adresi        :           INÖNÜ MAHALLESI ISTASYON CADDESI 1 44080 MALATYA MERKEZ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası           :           4222124800 - 4222124816

c) Elektronik Posta Adresi  :           5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi      :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı   :          

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer       :           Malatya müselles, Diyarbakır, Batman, Bitlis-Tatvan, Muş, Van-Kapıköy, Elazığ-Baskil, Malatya-Çetinkaya, Malatya-Baskil, Malatya-Pazarcık, Malatya-Hekimhan, Malatya-Merkez

c) Süresi         :           İşe başlama tarihi 01.01.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer       :           TCDD 5 Bölge Müdürlüğü binası Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati      :           26.11.2013 - 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhaleye katılacak firmalar; hizmete sunacağı araçlara ait katalog ve/veya broşürleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır. (Otomobiller: Yerli menşeli olacak(Yerli muhteva oranı % 50 nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır).Sözleşmenin imzalandığı tarihte 3 yaşından büyük ve LPG’li olmayacaktır.ABS(Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) sistemine sahip olacak, motor hacmi 1400 cc az olmayacak, motor gücü 80 BG nin altında olmayacak. Hidrolik direksiyonlu. MP3 çalarlı, klimalı, sürücü ve yolcu(arka-ön koltuk) Air Bag özellikli olacaktır.

 

Minibüs ve Midibüsler: Sözleşmenin imzalandığı tarihte 3 yaşından büyük ve LPG Ii olmayacaktır.ABS(Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) sistemine sahip olacak ,motor gücü 100 BG’den az olmayacak, hidrolik direksiyonlu, radyo-teypli, klimalı, özellikli olacaktır.

 

Çift kabinli kamyonetler: Sözleşmenin imzalandığı tarihte 3 yaşından büyük ve LPG’li olmayacaktır.ABS(Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) olacak ,motor gücü 100 BG’den az olmayacak, hidrolik direksiyonlu, radyo-teyp,klimalı ve kapalı kasalı olacaktır.

 

Çift kabinli pikap: Sözleşmenin imzalandığı tarihte 3 yaşından büyük ve LPG’li olmayacaktır. ABS(Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) olacak hidrolik direksiyonlu radyo-teyp,klimalı ve kapalı kasalı 4x4 Pikap Gücü 100 BG den az olmayacak.

 

Görevin devamı sırasında yaş sınırını aşan araçların değiştirilmesini İDARE talep edebilir.)

 

Ayrıca Yüklenici firma,araçları kiralama yolu ile temin etmesi halinde ;Kiraladığı araçlara ait Noter sözleşmesini sözleşme esnasında İDARE’ye ibraz edecektir.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü toplu taşıma, turizm seyahat işletmeciliği ve araç kiralama işleri bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5.Bölge Mali İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 5.Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliği/Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Son Güncelleme: 05.11.2013 17:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.