TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

19 Kasım 2017 Pazar 10:30
765 Okunma
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
BATMAN
2. İCRA DAİRESİ
2015/1895 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Batman ili Merkez İlçesi İluh Köyü, 15886 parsel, 2. Kat 59. Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz onaylı mimarı projesinde pasaj girişine göre sol cephede, koridor girişinde sağda kalmaktadır. Taşınmaz şehir merkezinde, Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı Japon Pasajında bulunup şehrin en eski yerleşik Çarşı özelliği taşıyan konumdadır. Taşınmazın çevresi tamamı ticari olarak kulanılmakta olup, konut yok denecek kadar azdır. Cumhuriyet Meydanına 30 m, Ziraat Bankasına 50 m, Polis Karakolana 100 m mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bina, bodrum, zemin, 1. Kat, 2. Kat, 3. Kat, Teras kat olmak üzere 5 katlıdır. 59 bağımsız bölüm ise 2. katta olup, dükkan projesinde toplam 7,50 m² alanlıdır. Yapının yaşı 20 olup, arsa alanı 413,71 m²dir. Bilirkişilerde kıymet takdiri 14.553,70 TLolarak belirlenmiştir.
Adresi Meydan Mah. Cumhuriyet Meydanı Japon PaşajıMerkez / BATMAN
Yüzölçümü 7,50 m2
Arsa Payı 5/768
İmar Durumu Var
Kıymeti 14.553,70 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Diğer : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü 09/01/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü 06/02/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Batman Adliyesi Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Batman ili Merkez İlçesi İluh Köyü, 15886 parsel, 3. Kat 93 nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz onaylı mimarı projesinde pasaj girişine göre sol koridorda sağda konumludur. Taşınmaz şehir merkezinde, Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı Japon Pasajında bulunup şehrin en eski yerleşik Çarşı özelliği taşıyan konumdadır. Taşınmazın çevresi tamamı ticari olarak kulanılmakta olup, konut yok denecek kadar azdır. Cumhuriyet Meydanına 30 m, Ziraat Bankasına 50 m, Polis Karakolana 100 m mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bina, bodrum, zemin, 1. Kat, 2. Kat, 3. Kat, Teras kat olmak üzere 5 katlıdır. 93 bağımsız bölüm ise 3. katta olup, dükkan projesinde toplam 7,00 m² alanlıdır. Yapının yaşı 20 olup, arsa alanı 413,71 m²dir. Bilirkişilerde kıymet takdiri 12.469,60 TLolarak belirlenmiştir.
Adresi Meydan Mah. Cumhuriyet Meydanı Japon Pasajı Merkez / BATMAN
Yüzölçümü 7,00 m2
Arsa Payı 4/768
İmar Durumu Var
Kıymeti 12.469,60 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Diğer : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü 09/01/2018 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü 06/02/2018 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Batman Adliyesi Mezat Salonu - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Batman ili Merkez İlçesi İluh Köyü, 15886 parsel, 3. Kat 104. Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz onaylı mimarı projesinde pasaj girişine göre sağ koridorun sol cephesindeki 5. dükkan konumludur. Taşınmaz şehir merkezinde, Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı Japon Pasajında bulunup şehrin en eski yerleşik Çarşı özelliği taşıyan konumdadır. Taşınmazın çevresi tamamı ticari olarak kulanılmakta olup, konut yok denecek kadar azdır. Cumhuriyet Meydanına 30 m, Ziraat Bankasına 50 m, Polis Karakolana 100 m mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bina, bodrum, zemin, 1. Kat, 2. Kat, 3. Kat, Teras kat olmak üzere 5 katlıdır. 104 bağımsız bölüm ise 3. katta olup, dükkan projesinde toplam 8,40 m² alanlıdır. Yapının yaşı 20 olup, arsa alanı 413,71 m²dir. Bilirkişilerde kıymet takdiri 15.007,30 TLolarak belirlenmiştir.
Adresi Meydan Mah. Cumhuriyet Meydanı Japon PasajıMerkez / BATMAN
Yüzölçümü 8,40 m2
Arsa Payı 5/768
İmar Durumu Var
Kıymeti 15.007,30 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Diğer : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü 09/01/2018 günü 14:25 - 14:30 arası
2. Satış Günü 06/02/2018 günü 14:25 - 14:30 arası
Satış Yeri : BATMAN ADLİYESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Batman ili Merkez İlçesi İluh Köyü, 15886 parsel, 3. Kat 105 Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz onaylı mimarı projesinde pasaj girişine göre sağ koridorun sol cephesinde6. dükkan konumludur. Taşınmaz şehir merkezinde, Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı Japon Pasajında bulunup şehrin en eski yerleşik Çarşı özelliği taşıyan konumdadır. Taşınmazın çevresi tamamı ticari olarak kulanılmakta olup, konut yok denecek kadar azdır. Cumhuriyet Meydanına 30 m, Ziraat Bankasına 50 m, Polis Karakolana 100 m mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bina, bodrum, zemin, 1. Kat, 2. Kat, 3. Kat, Teras kat olmak üzere 5 katlıdır. 105 bağımsız bölüm ise 3. katta olup, dükkan projesinde toplam 5,40 m² alanlıdır. Yapının yaşı 20 olup, arsa alanı 413,71 m²dir. Bilirkişilerde kıymet takdiri 9.185,82 TLolarak belirlenmiştir.
Adresi 
Yüzölçümü 5,40 m2
Arsa Payı 3/768
İmar Durumu Var
Kıymeti 9.185,82 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Diğer : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü 09/01/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü 06/02/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : BATMAN ADLİYESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1895 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
7-Tebliğ yapılamayan ilgilileriçin İİK.127.(Değişik madde: 6352 S.K. -02.07.2012/m.30) gereğince "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.” tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.