SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

02 Haziran 2017 Cuma 10:48
477 Okunma
SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA HÜKÜMLÜ/TUTUKLULAR İLE GÖREVİ BAŞINDAKİ MEMURLARA YEDİRİLMEK ÜZERE 24 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
2017/255447
1- İdarenin
a) Adresi
ÇAMLICA FELEK MERKEZ/BATMAN
CAD. 141 72040 BATMAN
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yen
c) Teslim tarihi
4882312237 -4882312694 batman.mtcik@adalet.gov.tr
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
24 KALEM YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MUTFAĞI (İDARENİN BELİRLEYECEĞİ PROGRAMA GÖRE MAL PEYDER PEYDER TESLİM EDİLECEKTİR)
Sözleşme imzalama tarihinden itibaren idarenin belirleyeceği programa göre en geç 30.06.2018 tarihine kadar mal teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer ÇAMLICA MAH. FELEK CAD. BATMAN M TİPİ KAPALI
CEZA İNFAZ KURUMU BATMAN
b) Tarihi ve saati : 23.06.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu ış veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMININ GERÇEKLEŞTİĞİNE İLİŞKİN YAPILAN İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR MEMURLUĞU adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2.MÜDÜR MAKAM ODASI BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemlerı için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.