SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BATMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Batman Ağı/, ve Diş Sağlığı Merkezi

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BATMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Batman Ağı/, ve Diş Sağlığı Merkezi

07 Eylül 2015 Pazartesi 09:58
988 Okunma
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BATMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Batman Ağı/, ve Diş Sağlığı Merkezi
 20 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BATMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Batman Ağı/, ve Diş Sağlığı Merkezi
20 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/117079
l-İdarenin
a) Adresi : Ziya Gökalp Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı 72060
MERKEZ/BATMAN
I)) I elefon ve faks numarası : 4882153185 - 4882153160
e) Elektronik Posla Adresi : batman.adsm(o)saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
2- îhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
e) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 gün (takvim günü )
içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği
b) Tarihi ve saati : 15.09.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numuneler İdare tarafından bir tutanak ile teslim alınarak,bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.İdare ve ilgili firma tarafından imzalanmış numune teslim tutanağı ihale dosyasına eklenmiş olmalıdır. Numuneler orjinal ambalajında olmalı.üzerinde İhale kayıt numarası.numune sıra numarası,ürün isimleri belirtilmiş olmalı ve firmayı tanımlayıcı bilgiler bulunmalıdır. Numuneler belirtilen ölçü ve miktarda, hasarsız,kullanılnıamış,cksiksiz ve tam olmalıdır.Numunesi olmayan kalemler için verilecek teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Birim fiyat cetvelinde sunulmuş olan numunenin markası belirtilmelidir.Tüm numuneler uzman komisyon üyeleri tarafından değerlendirilecektir..Bu değerlendirme aşamasında kullanılmak üzere numune hakkında teknik bilgilerin yer aldığı belge, katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman sunulmalıdır.Ürünler Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve ürünün UBB kayıt numarası teklif mektubunda yazılmalıdır. UBB 'ye kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak belirtilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin °/o3*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekli İlerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
Son Güncelleme: 07.09.2015 09:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.