PETROL LİSESİ HALİ SAHA SUNİ ÇİM DEĞİŞİMİ BATMAN İL Ö/A l İDARİ Sİ

PETROL LİSESİ HALİ SAHA SUNİ ÇİM DEĞİŞİMİ BATMAN İL Ö/A l İDARİ Sİ

28 Haziran 2015 Pazar 11:26
1042 Okunma
 PETROL LİSESİ HALİ SAHA SUNİ ÇİM DEĞİŞİMİ BATMAN İL Ö/A l İDARİ Sİ
 PETROL LİSESİ HALİ SAHA SUNİ ÇİM DEĞİŞİMİ BATMAN İL Ö/A l İDARİ Sİ
PETROL LİSESİ HALI SAHA SUNİ ÇİM DEĞİŞİMİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrınlılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/78503
1-İdarenin
a) Adresi
GÜLTEPE MAHALLİ Sİ SİLVAN YOLU 7.KM MEVKİİ 72060 BATMAN MERKEZ/BATMAN
4S82IS0S13 - 4<SX21XO«)42
https://ekap.kik.gov. tr/LKAlV
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
2- İhalc konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) I arihi ve saati
PETROL LİSESİ HALI SAHA SUNİ ÇİM DEĞİŞİMİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
BATMAN / MERKEZ
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim «ünüdür.
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ 13.07.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kay İtli olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da İfsnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve Veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kay ıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. rtizel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanay i Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İın/a Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. l ii/.el kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek ü/ere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.I.5İhale konusu işte idarenin onay ı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı ali y ii k I e n i e i I ere va pt ı r 11 a m a z.
4.1.6 Tüzel ki>.i tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret \e sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş \ ıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından a/, olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.15u ihalede benzer iş olm ak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
li III /(irubu Bina İşleri veya (A) Grup İşlerden XVIII. / 5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece Uyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2(1 TRY ( Türk Lirası) karşılığı BATMAN İl. ÖZEL İDARESİ YAPİ DENETİM İHALE Bİ'lROSUadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif v erecek olanların ihale dokümanını satın almaları veva EKAP üzerinden e-iınza kullanarak indirmeleri zorunludur.
S. reklifler. ihale tarih ve saatine kadar BATMAN İLÖZEL İDARESİ Y API DENETİM İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren M) (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklil"verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
AbdulkadirÖZER Vali a.
Genel Sekreter
Son Güncelleme: 28.06.2015 11:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.