MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER, SASON DH , KOZLUK DH VE BEŞİRİ DEVLET HASTANELERİNİN İHTİYACI OLAN KATI-SIVI YAKIT ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER, SASON DH , KOZLUK DH VE BEŞİRİ DEVLET HASTANELERİNİN İHTİYACI OLAN KATI-SIVI YAKIT ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER, SASON DH , KOZLUK DH VE BEŞİRİ DEVLET HASTANELERİNİN İHTİYACI OLAN KATI-SIVI YAKIT ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER, SASON DH , KOZLUK DH VE BEŞİRİ DEVLET HASTANELERİNİN İHTİYACI OLAN KATI-SIVI YAKIT ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

29 Eylül 2019 Pazar 12:01
114 Okunma
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER, SASON DH , KOZLUK DH VE BEŞİRİ DEVLET HASTANELERİNİN İHTİYACI OLAN KATI-SIVI YAKIT ALIMI  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER, SASON DH , KOZLUK DH VE BEŞİRİ DEVLET HASTANELERİNİN İHTİYACI OLAN KATI-SIVI YAKIT ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Müdürlüğümüze Bağlı Birimler, Sason DH , Kozluk DH ve Beşiri Devlet Hastanelerinin İhtiyacı Olan Katı-Sıvı Yakıt Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/469046

1-İdarenin
a) Adresi : Batman İli Sağlık Müdürlüğü MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882139075 - 4882151948
c) Elektronik Posta Adresi : batman.khb@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüze Bağlı Birimler, Sason D.H. , Kozluk D.H. ve Beşiri Devlet Hastanelerinin İhtiyacı Olan 5 kalem Katı-Sıvı Yakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüze Bağlı Birimler, Sason D.H. , Kozluk D.H. ve Beşiri Devlet Hastanelerinin İhtiyacı Olan Katı-Sıvı Yakıt Alımı
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 gün içerisinde yüklenici idarenin resmi siparişi üzerine 3 iş gününde teslimi peyderpey gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kültür Mahallesi Üniversite Caddesi No:67 kat: 3
b) Tarihi ve saati : 18.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.Kaleme teklif veren istekliler için; a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
b) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi” ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş Bayiilik Lisansı,
d) Sıvı Yakıt işini yapmak üzere İl Valiliğince istekli adına verilmiş Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi,
2. 3. 4. ve 5. Kalemlere teklif veren istekliler için; Dağıtıcılar herhangi bir ildeki İl Çevre Müdürlüğünden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Satıcılar için ise herhangi bir ildeki İl Çevre Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı sureti) İhale dosyası ile birlikte sunması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 3 (yüzde üç) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kültür Mahallesi Üniversite Caddesi No:67 kat: 3 BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

banner103
Son Güncelleme: 29.09.2019 12:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.