MOTORİN (KALORİFER YAKITI) SGK BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORİN (KALORİFER YAKITI) SGK BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORİN (KALORİFER YAKITI) SGK BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORİN (KALORİFER YAKITI) SGK BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Ekim 2019 Cuma 10:32
94 Okunma
MOTORİN (KALORİFER YAKITI) SGK BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

MOTORİN (KALORİFER YAKITI)
SGK BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ


MOTORİN (kalorifer yakıtı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/538904
1-İdarenin
a) Adresi : MEYDAN MAHALLESI 2000 IS MERKEZI 5 72050 ÇARŞI BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882139176 - 4882139175
c) Elektronik Posta Adresi : falabalik@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Beşiri Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ve Kozluk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet binalarının ısıtılmasına yönelik toplam 20.000 (Yirmi bin) litre Motorin alım işidir
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : BATMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI, BEŞİRİ SGM VE KOZLUK SGM
c) Teslim tarihi : İDARENİN TALEP ETTİĞİ TARİHLERDE PEYDER-PEY YÜKLENİCİ FİRMA KENDİ ARAÇLARI İLE ÜCRETSİZ OLARAK EN GEÇ 3 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BATMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAT:6 NO. 30
b) Tarihi ve saati : 05.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış İstasyonlu veya İstasyonsuz Bayilik Lisansının aslı veya noter onaylı sureti.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAT:5 NO: 10 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.




 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.