ISITMA SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TP )BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ISITMA SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TP )BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ISITMA SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TP )BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ISITMA SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TP )BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

22 Haziran 2015 Pazartesi 11:28
1008 Okunma
 ISITMA SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TP )BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 ISITMA SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TP )BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ISITMA SİSTEMLERİ MODERNİZASYONU yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/68423
1-İdarenin
a) Adresi : TÜRKİYE PETROLLERİ BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 72100 SİTE
MAHALLESİ MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882176000 - 4882133914-4882134149
c) Elektronik Posta Adresi : bsupply@tpao.gov.tr
ç) ihale dokümanının: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
: proje ve imalat -işletme ve bakım sisteminin modernizasyonu işidir Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
: BATMAN
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
ç) işin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ GÜVENLİK BİNASI İHALE TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 07.07.2015 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Resmi Gazete Sayısı: 27961 ve Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2011 olan "Yapım işlerinde Benzer iş Grupları Tebliğinde" verilen C-ll (ISITMA-SOĞUTMA .HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ ) Grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
idareye iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak sureti ile ihaleye girecek olan Makina Mühendisi için Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesi uyarınca diploma ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası)karşılığı TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAPI BAŞMÜHENDİSLİĞİ ETÜT PROJE ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI BÜRO ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Son Güncelleme: 22.06.2015 11:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.