BATMAN MERKEZ ÖZEL HAREKAT BAYRAK TEPESİ YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

BATMAN MERKEZ ÖZEL HAREKAT BAYRAK TEPESİ YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

BATMAN MERKEZ ÖZEL HAREKAT BAYRAK TEPESİ YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

BATMAN MERKEZ ÖZEL HAREKAT BAYRAK TEPESİ YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

25 Mart 2020 Çarşamba 10:40
94 Okunma
BATMAN MERKEZ ÖZEL HAREKAT BAYRAK TEPESİ YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

BATMAN MERKEZ ÖZEL HAREKAT BAYRAK TEPESİ YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ


BATMAN MERKEZ ÖZEL HAREKAT BAYRAK TEPESİ YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/156547
1-İdarenin
a) Adı : BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
b) Adresi : GÜLTEPE MAHALLESI SILVAN YOLU 7.KM MEVKİİ 72060 BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4882180813 - 4882180942
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : BATMAN MERKEZ ÖZEL HAREKAT BAYRAK TEPESİ YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : BATMAN MERKEZ ÖZEL HAREKAT BAYRAK TEPESİ YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BATMAN
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BATMAN İL ÖZEL İDARESİ İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
CİNSİ MİKTAR  BİRİMİ ÖZELLİKLERİ
Damperli kamyon 6 Adet Branda örtü tertibatına sahip damper şasesi düz ve madeni en az 12 ton kapasiteli (Serim yapılacak yerin boyutlarına uygun büyüklükte ve tonajda olacaktır.)
Finişer  1 Adet Doldurma teknesinin yan kapakları açılır kapanır tipte olacaktır. (Serim yapılacak yerin boyutlarına uygun büyüklükte) (Kendi malı olacak)
Silindir  1 Adet Statik ağırlığı (min:8-12 ton demir bandajlı tipte)
(Kendi malı olacak.)
Silindir 1 Adet Lastik Tekerlikli Silindir ( min: 7-8 ton 8 ton dahil)
(Kendi malı olacaktır.)
Greyder  1 Adet -
Ekskavatör 1 Adet -
Traktör Kazıcı 1 Adet -

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
AV. GRUP: Karayolları  (Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
AV. GRUP: Karayolları  (Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.