BATMAN HAVALİMANI VE BEŞİRİ RADAR İSTASYONU 2019-2020 YILLARI AKARYAKIT ALIM İŞİ

BATMAN HAVALİMANI VE BEŞİRİ RADAR İSTASYONU 2019-2020 YILLARI AKARYAKIT ALIM İŞİ

20 Temmuz 2018 Cuma 10:16
386 Okunma
BATMAN HAVALİMANI VE BEŞİRİ RADAR İSTASYONU 2019-2020 YILLARI AKARYAKIT ALIM İŞİ

BATMAN HAVALİMANI VE BEŞİRİ RADAR İSTASYONU 2019-2020 YILLARI AKARYAKIT ALIM İŞİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) BATMAN HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ

BATMAN HAVALİMANI VE BEŞİRİ RADAR İSTASYONU 2019-2020 YILLARI AKARYAKIT ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/359260

 

1-İdarenin
a) Adresi : SİLVAN YOLU ÜZERİ 1 72100 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882180444 - 4882181005
c) Elektronik Posta Adresi : tacettin.turgut@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 114.000 Litre Motorin (Euro Dizel) 4.200 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Havalimanı ısı merkezi ve Beşiri radar istasyonunda bulunan ( yer üstü-yer altı) tankları dikkate alınarak uygun techizatla donatılmış tankerlerle teslim edilecektir
c) Teslim tarihi : 01.01.2019-31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SİLVAN TOLU ÜZERİ 7. KM BATMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ/BATMAN
b) Tarihi ve saati : 14.08.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1.İhaleye Katılacak Olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları: herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinden ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca almış olduğu Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifiyle birlikte verecektir.
 2. İhaleye Katılacak Akaryakıt Bayileri ise: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yetki verdiği "Dağıtıcı Lisansı"na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden"Bayilik Lisanı"nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
 3. İhaleye Katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden "Dağıtıcı Lisansı"nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.

 
 

4.İstekli Firma Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan alınmış bayilik lisans belgesinin aslını ya da noter onaylı suretini,
 

5.İstekli firma akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise akaryakıt dağıtım ve pazarlama kurulluşunun bayisi olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter onaylı suretini verecektir.
 

6.İstekli firma teklif edeceği Akaryakıt ürünlerinin TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk belgesinin aslını veya noter onyalı suretini ihale zarfında ibraz etmek zorundadır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede akaryakıt ürünleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı BATMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İKMAL ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ BATMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İKMAL ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.