BATMAN-DÖRTYOL HPBH POMPA İSTASYONLARI YANGIN SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(CEYHAN)

BATMAN-DÖRTYOL HPBH POMPA İSTASYONLARI YANGIN SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(CEYHAN)

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:40
71 Okunma
BATMAN-DÖRTYOL HPBH POMPA İSTASYONLARI YANGIN SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ

BATMAN-DÖRTYOL HPBH POMPA İSTASYONLARI YANGIN SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(CEYHAN)

BATMAN-DÖRTYOL HPBH POMPA İSTASYONLARI YANGIN SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ yapımişi 4734 sayılıKamuİhaleKanununun 19 uncumaddesinegöreaçıkihaleusulüileihaleedilecektir. İhaleyeilişkinayrıntılıbilgileraşağıdayeralmaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/470640

1-İdarenin

a) Adresi

:

BOTAS PETROL ISLETMELERI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ P.K.73 01944 CEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3226392465 - 3226392480

c) Elektronik Posta Adresi

:

alparslan.kayabasi@botas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusuyapımişinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BOTAŞ Batman, Diyarbakır ve Sarıl Pompa İstasyonları için yangın güvenliğinin sağlanması amacıyla eksik kalan kısımların yaptırılmasından oluşan 13 kalem işi kapsar.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

BATMAN, DİYARBAKIR, Sarıl/KAHRAMANMARAŞ

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 390 (üç yüz doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BOTAS PETROL ISLETMELERI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ P.K.73 01944 - CEYHAN / ADANA

b) Tarihi ve saati

:

23.10.2019 - 14:00


4. İhaleyekatılabilmeşartlarıveistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacakkriterler:
4.1.İhaleyekatılmaşartlarıveistenilenbelgeler:
4.1.2.TeklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenİmzaBeyannamesiveyaİmzaSirküleri.
4.1.2.1.Gerçekkişiolmasıhalinde, notertasdikliimzabeyannamesi.
4.1.2.2.Tüzelkişiolmasıhalinde, ilgisinegöretüzelkişiliğinortakları, üyeleriveyakurucularıiletüzelkişiliğinyönetimindekigörevlileribelirten son durumugösterirTicaretSicilGazetesi, bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalinde, bubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaretSicilGazeteleriveyabuhususlarıgösterenbelgeleriletüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirküleri,
4.1.3.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenenteklifmektubu.
4.1.4.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenengeçiciteminat.
4.1.5İhale konusuişteidareninonayıile alt yükleniciçalıştırılabilir. Ancakişintamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6Tüzelkişitarafındanişdeneyimigöstermeküzeresunulanbelgenin, tüzelkişiliğinyarısındanfazlahissesinesahiportağınaaitolmasıhalinde, ticaretvesanayiodası/ticaretodasıbünyesindebulunanticaretsicilmemurluklarıveyayeminlimalimüşavirya da serbestmuhasebecimalimüşavirtarafından ilk ilantarihindensonradüzenlenenvedüzenlendiğitarihtengeriyedoğru son biryıldırkesintisizolarakbuşartınkorunduğunugösterenbelge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ"nde yer alan (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ I. GRUP: SIHHİ TESİSAT İŞLERİ grubu işlerden herhangi birine ait iş deneyim belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği


5.Ekonomikaçıdanenavantajlıteklifsadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.

6.İhaleyesadeceyerliisteklilerkatılabilecektir.

7.İhaledokümanınıngörülmesi:
7.1.İhaledokümanı, idareninadresindegörülebilir.
7.2.İhaleyeteklifverecekolanlarınihaledokümanını EKAP üzerinden e-imzakullanarakindirmelerizorunludur.

8.Teklifler, ihaletarihvesaatinekadar : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Petrol İşletmeleriBölgeMüdürlüğü(Ceyhan) adresineeldenteslimedilebileceğigibi, aynıadreseiadelitaahhütlüpostavasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İsteklilertekliflerini, anahtarteslimigötürübedelüzerindenverecektir. İhalesonucu, üzerineihaleyapılanistekliyleanahtarteslimigötürübedelsözleşmeimzalanacaktır. Bu ihalede, işintamamıiçinteklifverilecektir.

10.İsteklilerteklifettikleribedelin %3’ünden azolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçiciteminatvereceklerdir.

11.Verilenteklifleringeçerliliksüresi, ihaletarihindenitibaren 60 (altmış) takvimgünüdür.

12.Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.

13. Bu ihaledeelektronikeksiltmeyapılmayacaktır.


14. Diğerhususlar:

İhaledeUygulanacakSınırDeğerKatsayısı (N) : 1,00
Teklifisınırdeğerinaltındaolduğutespitedilenisteklilerinteklifleri, Kanunun 38 incimaddesindeöngörülenaçıklamaistenmeksizinreddedilecektir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.