BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:33
151 Okunma
BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN


 

BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 TAŞINMAZ MAL SATIŞ  İLANI

Sıra
No
Taşınmaz No Mah./Köyü Ada No Parsel  No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli  (TL) Geçici Teminat
Miktarı (TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 72010102773 Körük 152 18 250,00 Tam Arsa B-3 Konut Alanı İşgallidir. 35.000,00   8.750,00 21.02.2018 09:00
2 72010102803 Körük 532 9 138,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 15.870,00   3.967,50 21.02.2018 09:10
3 72010102819 Körük 544 8 268,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 30.820,00   7.705,00 21.02.2018 09:20
4 72010102835 Körük 546 7 258,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 23.220,00   5.805,00 21.02.2018 09:30
5 72010102839 Körük 547 2 187,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 21.505,00   5.376,25 21.02.2018 09:40
6 72010102874 Körük 552 4 315,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 36.225,00   9.056,25 21.02.2018 09:50
7 72010102880 Körük 552 10 249,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 28.635,00   7.158,75 21.02.2018 10:00
8 72010102890 Körük 553 5 305,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 35.075,00   8.768,75 21.02.2018 10:10
9 72010102922 Körük 556 4 127,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 14.605,00   3.651,25 21.02.2018 10:20
10 72010102925 Körük 556 7 255,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 29.325,00   7.331,25 21.02.2018 10:30
11 72010102926 Körük 556 8 300,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 34.500,00   8.625,00 21.02.2018 10:40
12 72010102930 Körük 556 12 317,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 36.455,00   9.113,75 21.02.2018 10:50
13 72010102941 Körük 556 23 230,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 26.450,00   6.612,50 21.02.2018 11:00
14 72010102978 Körük 558 19 229,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 22.900,00   5.725,00 21.02.2018 11:10
15 72010102998 Körük 559 8 303,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 34.845,00   8.711,25 21.02.2018 11:20
16 72010102999 Körük 559 9 224,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 25.760,00   6.440,00 21.02.2018 11:30
17 72010103058 Körük 562 8 347,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 39.905,00   9.976,25 21.02.2018 11:40
18 72010103079 Körük 563 3 194,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 25.220,00   6.305,00 21.02.2018 13:50
19 72010103100 Körük 563 24 189,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 21.735,00   5.433,75 21.02.2018 14:00
20 72010103109 Körük 564 7 299,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 34.385,00   8.596,25 21.02.2018 14:10
21 72010103111 Körük 564 9 228,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 20.520,00   5.130,00 21.02.2018 14:20
22 72010103112 Körük 564 10 164,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 18.860,00   4.715,00 21.02.2018 14:30
23 72010103116 Körük 564 14 205,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 18.450,00   4.612,50 21.02.2018 14:40
24 72010103178 Körük 565 17 304,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı Boş ve işgalsizdir. 34.960,00   8.740,00 22.02.2018 09:00
25 72010103185 Körük 565 24 281,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 32.315,00   8.078,75 22.02.2018 09:10
26 72010103188 Körük 565 27 165,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 18.975,00   4.743,75 22.02.2018 09:20
27 72010103190 Körük 565 29 172,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 19.780,00   4.945,00 22.02.2018 09:30
28 72010103191 Körük 565 30 341,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 39.215,00   9.803,75 22.02.2018 09:40
29 72010103193 Körük 565 32 268,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 30.820,00   7.705,00 22.02.2018 09:50
30 72010103196 Körük 565 35 286,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 32.890,00   8.222,50 22.02.2018 10:00
31 72010103210 Körük 565 49 309,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 35.535,00   8.883,75 22.02.2018 10:10
32 72010103212 Körük 565 51 310,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 35.650,00   8.912,50 22.02.2018 10:20
33 72010103247 Körük 567 25 124,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 13.640,00   3.410,00 22.02.2018 10:30
34 72010103250 Körük 579 2 136,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 17.000,00   4.250,00 22.02.2018 10:40
35 72010103251 Körük 579 3 190,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 23.750,00   5.937,50 22.02.2018 10:50
36 72010103252 Körük 579 4 230,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 28.750,00   7.187,50 22.02.2018 11:00
37 72010103266 Körük 579 18 322,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 40.250,00   10.062,50 22.02.2018 11:10
38 72010103298 Körük 580 27 232,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 27.840,00   6.960,00 22.02.2018 11:20
39 72010103332 Körük 585 3 115,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 14.375,00   3.593,75 22.02.2018 11:30
40 72010103341 Körük 585 12 306,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 38.250,00   9.562,50 22.02.2018 11:40
41 72010103358 Körük 586 11 252,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 31.500,00   7.875,00 22.02.2018 13:50
42 72010103365 Körük 588 5 244,00 Tam Arsa B-3 Konut Alanı İşgallidir. 31.720,00   7.930,00 22.02.2018 14:00
43 72010103378 Körük 589 11 218,00 Tam Arsa B-3 Konut Alanı İşgallidir. 28.340,00   7.085,00 22.02.2018 14:10
44 72010103381 Körük 589 14 209,00 Tam Arsa B-2 Konut Alanı İşgallidir. 27.170,00   6.792,50 22.02.2018 14:20
45 72010106550 Urganlı ----- 1082 40.287,93 Tam Tarla İmarsız Boş ve işgalsizdir. 645.000,00   161.250,00 22.02.2018 14:30
46 72010100810 Şikeftan (Suçeken) ----- 314 100.000,00 Tam Tarla İmarsız Kısmen İşgallidir. 1.300.000,00   325.000,00 22.02.2018 14:40
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Batman Hükümet Konağı C Blok Kat: 1 adresinde bulunan Milli Emlak Müdürü makam odasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2-İhaleye katılacakların;              
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,              
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,              
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,       
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
d) İşin gereğine göre  Batman Defterdarlığınca tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,         
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
3-Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4-Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
6- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7- Satışı yapılacak olan taşınmazların satış bedellerinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000-TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000-TL'yi geçmesi halinde bu bedeller taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve sekiz eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
8- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne ait (488) 215 44 32 no.lu telefondan, www.batmandefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.