BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜGÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIGI MÜSTEŞARLIK

BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜGÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIGI MÜSTEŞARLIK

25 Kasım 2013 Pazartesi 17:07
598 Okunma
BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜGÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIGI MÜSTEŞARLIK
  

450GR PİŞMİŞ EKMEK

BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜGÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIGI MÜSTEŞARLIK

450GR PİŞMİŞ EKMEK 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/172122

1-İdarenin

a) Adresi: ÇAMLICA FELEK CAD. 141 72040 BATMAN MERKEZ/BATMAN

b) Telefon ve faks numarası : 4882312237- 4882312694

c} Elektronik Posta Adresi : batman.mtcik@adalet.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kık.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

c) Teslim tarihi :KURUMUN İHTİYACI OLAN EKMEKLERİ, KURUMUN BELİRLEDİGİ SAATLERDE YÜKLENİCİ TESLİM EDECEKTİR. TESLİMATLA İLGİLİ ÖZEL ŞARTNAMEDE AYRINTILI DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2.MÜDÜR ODASI

b) Tarihi ve saati: 17.12.2013- 11:30

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 . ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4. 1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

TESLİM EDİLECEK EKMEKLER İÇİN; TARIM İL MÜDÜRLÜGÜNDEN ALINACAK GIDA

ÜRETİM İZİN BELGESİ ARANACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikti imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşamasa gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşamasa gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BATMAN M

TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR! adresinden satın alınabilir.

7 .2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

2.MÜDÜR ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMlŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Son Güncelleme: 25.11.2013 17:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.