BATMAN BELEDİYESİ ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ

BATMAN BELEDİYESİ ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ

25 Şubat 2018 Pazar 09:59
154 Okunma
BATMAN BELEDİYESİ ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ

SİNYALİZASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
BATMAN BELEDİYESİ ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ


31 Kalem Sinyalizasyon Malzemesi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/84357
1-İdarenin
a) Adresi : SIRINEVLER MAH. ATATÜRK BULV. 2 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882132759 - 4882131720
c) Elektronik Posta Adresi : batbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

31 Kalem Sinyalizasyon Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İdarenin belirleyeceği yer / yerlere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır( 5 gün içerisinde)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Batman Belediyesi İhale Bürosu
b) Tarihi ve saati : 22.03.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1. Animasyonlu yaya ve Sarılı Sayıcılı ünite hariç olmak üzere tüm Sinyal Vericiler TS EN 12368:2015 “Trafik Kontrol Donanımı - Sinyal Lambaları” standartlarının şartlarına uymalıdır.
2. Teknik şartnamede geçen sinyal vericilerden bir adet 300mm Sarılı Sayıcılı Oto sinyal verici numunesi teklif ile birlikte veya ihale kararı öncesinde istenecektir. Verilen numunenin teknik şartnameye uygunluğu teknik komisyon tarafından kontrol edilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
3. 5mm Led’li Oto ve yaya sinyal vericiler için TS EN 12368:2015 belgesi ve TSE test raporları teklif ile birlikte sunulacaktır. Test raporları fotokopi olarak sunulabilir. Bu şartnamede bahsedilen özellikler TS EN 12368 belgesi üzerinden ve test raporlarından kontrol edilecektir. Belgeler ihale dosyasında teklifle beraber sunulacaktır.
4. İhale kapsamında alımı yapılacak olan ürünler teslim tarihi itibariyle 2 yıl garantili olacaktır.
5. Teklif ile birlikte sunulması zorunlu belgeler;
Trafik Sinyal Denetleyici, TS EN 50556 ve TS EN 12675 standardı belgesine sahip olmalı, belge üzerinde veya test raporlarında bu şartnamede istenen asgari değerler yer almalı ve belge ile test raporları teklifle beraber sunulmalıdır.(Test raporları fotokopi olarak sunulabilir.) 
TSD’ ler her türlü çevre şartında çalışabilecek, en az IP 55 normu koruma sınıfında olacak ve çalışma ısı aralığı -40°C, +65°C olacaktır.
İlanda veya idari şartnamede istenmemiş olsa dahi, teklif ile birlikte sunulması zorunlu belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri, teknik incelemede değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü Trafik Sinyalizasyon Malzemesi Alımı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Batman Belediyesi ihale Bürosuadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Belediyesi İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


ş

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.