BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

05 Temmuz 2019 Cuma 10:52
887 Okunma
BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                              İLAN

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının ( cam, metal, plastik, pet, içecek kartonları, kağıt, karton vb.) Batman imar sınırları içerisinde lisanslı yüklenici tarafından Batman Belediyesine KDV Hariç aylık 30.000,00(Otuzbin)TL.’den az olmamak kaydıyla ihale teklif edeceği miktarda pay vermek üzere 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 35. Maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ile 36 (Otuzaltı) ay  ihale edilecektir.
2.İhale 18/07/2019 Perşembe günü saat: 10:00'da Batman Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.
3-Tahmini muhammen bedeli KDV hariç 36 (Otuzaltı) aylık  1.080.000,00 TL olup, geçici teminatı ise 32.400,00-TL'dir.
4-İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Batman Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden veya (488) 2132759 nolu telefondan başvurabileceklerdir.
5- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARİ
İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A.İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere ikametgah belgesi veya adres beyanı,
B.Tebligat için Türkiye' de adres göstermek,
C.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi
a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanat karlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)' deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.
c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge
E.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; yüklenici adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekalet namelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış işleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir)
F.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
G.)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu kabul edilir
H.2886 ve 4734 sayılı İhale Kanunlarına göre cezalı olmadığına dair beyanı,
İ.Vergi Dairesine, Batman Belediyesi'ne ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale tarihinde herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.)
J.Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi
K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.
L.İsteklinin  iş ortaklığı olması halinde her ortağın yukarıda yazılı 5/J maddesindeki belgelere sahip olması gerekmektedir.
6-Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında Batman Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Batman Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır.
İlan olunur


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.