3PAKE1 KÖY OKULLARI ONARIM İşi BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

3PAKE1 KÖY OKULLARI ONARIM İşi BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

05 Haziran 2015 Cuma 09:42
1038 Okunma
 3PAKE1 KÖY OKULLARI ONARIM İşi BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
 3PAKE1 KÖY OKULLARI ONARIM İşi
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
3 Paket Köy Okulları Onanın İşi şapını işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 1°. uncu maddesine yöre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/70348
l-İda renin
a) Adresi GÜLTEPE MAHALLESİ SİLVAN YOLU 7.KM MEVKİİ 72060
BATMAN MI RKEZ/BATMAN
b) l elefon ve faks numarası : 488 213 2720 - 4882180942
e) Elektronik Pusta Adresi :
e) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP internet adresi
2-İhale konusu şapım işinin
a) Nitelifii. türü ve miktarı
Demirlipınar I.O İnşaat: 13 Kalem, Elektrik: 5 Kalem - Odunluk İnşaat: 17 Kalem - Bıçakçı I.O İnşaat: 12 Kalem, Elektrik:24 Kalem, Mekanik: 12 Kalcın - Çarıklı İ.O İnşaat: 14 Kalem, Mekan ik:3 Kalem. Elektrik:3 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
BATMAN/MERKEZ
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
l>) Yapılacağı ver C) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ 17.06.2015- 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve veya Sana) i Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. I u/el kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu vılda alınmış, lü/el kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. reklit*vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İm/a Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza bevannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılanla/.
4.1.6 rüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek ü/ere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisi/ olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş ileneyim belgeleri:
Son on heş >ıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif" edilen bedelin % 50 oranından a/ olmamak üzere ihale konusu iş veya ben/er işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Hu ihalede ben/er iş olarak kabul edilecek işler: B III /Grubu Bina İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar
5.1 konomik açıdan en avantajlı teklif sadece fîyal esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. "I. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
".I. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı BATMAN İL ÖZEL İDARESİ YAPI DENETİM İHALE BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleve teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya I.KAP ü/erinden e-imza kullanarak indirmeleri /orunludur.
8. I eklillcı. ihale tarih ve saatine kadar BATMAN İL ÖZEL İDARESİ YAPI DENETİM İMALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel ü/erinden verecektir. İhale sonucu, ü/erine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin lamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ündeıı az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
reklifi sınır değerin allında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 3j|inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Son Güncelleme: 05.06.2015 09:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.