(20) KALEM KIŞLIK MEYVE SEBZE ALIMI İL JANDARMA KOMUTANLİĞİ/BATMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

(20) KALEM KIŞLIK MEYVE SEBZE ALIMI İL JANDARMA KOMUTANLİĞİ/BATMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

19 Temmuz 2015 Pazar 11:18
950 Okunma
 (20) KALEM KIŞLIK MEYVE SEBZE ALIMI İL JANDARMA KOMUTANLİĞİ/BATMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
 (20) KALEM KIŞLIK MEYVE SEBZE ALIMI İL JANDARMA KOMUTANLİĞİ/BATMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
(20) KALEM KIŞLIK MEYVE SEBZE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/87339
1- İdarenin
a) Adresi : BATMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BATMAN
MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882131008 - 4882132991
c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOM72@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/nKAP/ internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : (20) KALEM KIŞLIK MEYVE SEBZE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslimyeri : BATMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 410 M .1.1
TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI GEÇİCİ TESLİM-TESELLÜM DEPOSU
c) Teslim tarihi : MAL TESLİMATI; 01 KASİM 2015 - 30 NİSAN 2016
TARİHLERİ ARASINDA 410 NUMARALİ TAŞINIR MAL SAYMANLIĞININ VERECEĞİ GÜNLÜK-HAFTALIK VE AYLIK SİPARİŞLERE GÖRE YAPILACAKTIR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP MALLARIN TÜMÜ İC, İ>. ()i KASIM 2015 İLE 30 NİSAN 2016 TARİHLERİ ARASINDA 410 NUMARALİ TAŞINIR MAL SAYMANLIĞININ VERECEĞİ GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK SİPARİŞLERE GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BATMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE
KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 19.08.2015 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bıı belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Resmi kurum/kuruluş veya özel sektöre gerçekleştirilen üer türlü gıda veya mamul mal satışı benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı İHALE DOKÜMANI BEDELİ OLAN 10 TL DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILARAK, DEKONTU BATMAN İL J.K.LIĞI LOJ.Ş.MD.LÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR. [YAPILACAK OLAN İHALENİN İKN'Sİ (2015/87339) DEKONTTA BELİRTİLECEK] adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Son Güncelleme: 19.07.2015 11:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.