100000 ADET YUMURTA ALIMI 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

100000 ADET YUMURTA ALIMI 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:52
175 Okunma
100000 ADET YUMURTA ALIMI 14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

100000 ADET YUMURTA ALIMI
14'ÜNCÜ İUS ÜS KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


100000 ADET YUMURTA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/34494

 

1-İdarenin
a) Adresi : HAVA ALANI MEVKI BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882156734 - 4882156742
c) Elektronik Posta Adresi : etutuk@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 ADET YUMURTA ( L BOY 63-72 GR.) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 14'üncü İUS Üs Komutanlığı Genel Malzeme K.lığı yiyecek Depoları / BATMAN
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin idare ve yüklenici tarafından imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup 365(ÜÇYÜZALTMIŞBEŞ) takvim günü içinde ihale dokümanında belirtilen şartlar dahilinde günlük/haftalık/Aylık ihtiyaçlar nispetinde teslim edecektir. Ancak sözleşmenin 30 Haziran 2020 tarihinden sonraki bir tarihte imzalanması halinde en son mal teslimatı 30 Haziran 2021 (dahil) tarihi olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 14'üncü İUS Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı/Batman
b) Tarihi ve saati : 11.02.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 14'üncü İUS Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı/Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

47.1. Satın Alınacak YUMURTA ya ait Ağırlık Sınıf ve Miktar Bilgileri: 47.1.1. Satın alınacak malzemenin muayenesinde TEK.H.: 06-163F EKİM 2018 YUMURTA TEKNİK ŞARTNAMESİ kullanılacaktır. 47.1.1.1. Satın alınacak yumurtanın ağırlık sınıfı: L-Büyük Boy (63-72 Gr.) ve miktarı 100.000 Adet olacaktır. 47.1.1.2. Satın alınacak yumurtalar 30 adet kapasiteli ve jelatin ambalajlı viyollerde olacaktır. 47.1.1.3. Satın alınacak yumurtalara ait üretim tarihi ile teslimat tarihi arasında en fazla 1 (bir) hafta olacaktır. 47.2. Muayene aşamasında, satın alınacak malzemelere ait Teknik Şartnamelerinde atıfta bulunulan TS larının değişmesi veya herhangi bir değişikliğe uğraması durumunda güncel olan TS esas alınacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.