BATMAN-MERKEZ YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ A BLOK BİNASININ VE BATMAN-MERKEZ ERKÖKLÜ OKULU METRUK BİNA HURDA KARŞILIĞINDA YIKIM İHALESİ YAPILACAKTIR.

İhaleye konu olan Batman-Merkez Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi A Blok Zemin+3 Kat ve Batman Merkez Erköklü Okulu Metruk Bina İhale konusu bina  hurda karşılığı yıkılacaktır. Yıkım işlemi teknik ve genel şartnamede belirtilen hususlar içinde yapılacaktır. Binanın temeli dahil bütünü sahadan çıkarılacaktır.
 
 1. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ( Açık Teklif Usulü) çerçevesinde yapılacaktır. İhaleye posta yolu ile katılacakların 37. Maddeye göre kapalı teklif zarfı ile değerlendirmesi yapılacaktır. Bu yol ile ihaleye katılacakların ilanda belirtilen saatten önce idarenin elinde olacak şekilde kapalı tekliflerini idareye vermelidir. Bu iş için tespit edilen Asgari Tutar 150.000 TL  (Yüz Elli Bin)’dir.  Açık Artırma bu bedel üzerinden başlayacaktır.
 2. Açık artırma sonunda en yüksek teklifi veren istekliye iş verilecektir. İşi alan istekli ihale onay tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde teklif ettiği tutarın tamamını peşin olarak idarenin hesabına yatırdıktan sonra sözleşme yapılacaktır. Belirlenen zaman diliminde ödemeyi yapmayan isteklinin geçici teminatı idareye gelir olarak alınacaktır. İşin Süresi 15 gündür.
 3. İhaleye ait doküman Batman İl Özel İdaresi Yapı ve Denetim Müdürlüğün den temin edilecektir. Doküman bedeli 250 (İkiYüzElli) TL’dir. Doküman bedeli  TR 07 0001 2009 6750 0007 0000 06 ( Halk Bankası) numaralı Batman İl    Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır. Doküman bedeli ödendikten sonra ihalede istekli olmak için aynı idarede kayıt yaptırılacaktır. Kayıt için doküman bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair dekont idareye teslim edilecektir.  Bu işlemler için ilgili personelin adı soyadı aşağıda belirtilmiştir.
Batman İl Özel İdaresi Yapı ve Denetim Müdürlüğü
0 488 218 08 13 ( Santral)
İhsan YAKUT- Yüksek İnşaat Mühendisi
Yusuf TAŞKESEN- İnşaat Teknikeri

 
 1. İhale Batman İl Özel İdaresi Ana bina üçüncü kattaki Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık artırma şeklinde yapılacaktır. İhalenin yapılacağı tarih ve saat şu şekildedir.
01.11.2023 Çarşamba Saat 10.00
Batman İl Özel İdaresi Ana Bina 3. Kat Encümen Toplantı Salonu
 
 1. Bu iş için istenen geçici teminat miktarı 100.000 (YüzBin) TL’dir. Banka teminat mektubu olması halinde mektubun geçerlilik tarihi 01.01.2024 tarihli olacaktır. Geçici teminat eft veya havale ile yapılması halinde ihale saatinden önce Mali hizmetler müdürlüğünde dekont onayı alınacaktır.
Teminat tutarının ödeneceği hesap numarası: Halk Bankası
TR 07 0001 2009 6750 0007 0000 06
 
 1. İhalelerden yasaklı olanlar ihaleyi almış olsa bile idare tarafından yapılacak sorgulamada yasaklı olduğu anlaşılırsa teminatı idareye gelir olarak kaydedilecektir ve ihale iptal edilecektir.
 1. İhaleye katılacak olan isteklilerin temin etmesi gereken belgeler şunlardır.
 • İmza Beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde yetki belgesi
 • Vekil ise vekaletname, vekil ve vekalet verenin imza beyannamesi
 • Geçici Teminat Belgesi
 • Kapalı zarf ile katılacaklar için teklif belgesi, kapalı zarf içinde ihale saatinden önce idareye teslim edilme şartı ile
Batman İl özel İdaresi tarafından duyurulur.
#ilangovtr Basın No ILN01907952