Hitit Üniversitesi aşağıda  belirtilen  birimlerine,   10.07.2018  tarihli  Resmi  Gazete’de   yayımlanan  Genel  Kadro  ve   Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi, 2547 sayılı  Kanunun ilgili  maddeleri ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. (ZİNET GÜLER)

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN