Dernek Başkanı Hasan Argünağa, hayvan haklarına dikkat çekerek özetle şunları söyledi: “4 Ekim, Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu tarafından 1931 yılında Hayvanları Koruma Günü ilan edilmiştir. Bizim için her gün 4 Ekim olsa bile, bu günün anısına topluma anlamlı bir mesaj vermek istiyoruz. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır; doğanın dengesinin korunmasında, besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunmaktadır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyleridir. Bu nedenle tüm hayvanların saygı görme hakkı vardır ve hiçbirine zalimce davranılamaz. Ne yazık ki hayatımızla doğrudan iniltileri olan hayvanların yaşama hakları konusunda gerekli duyarlılığı göstermiyoruz. Hayvanların yaşam hakkı en temel haktır. Hayvanlara eziyet eden, işkence eden, canına kasteden kişi veya kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmadığından hapis cezasıyla yargılanamıyor. Hayvanlara zarar verenlere verilen cezaların Kabahatler Kanunundan çıkarılıp Türk Ceza Kanunu kapsamına alınması için de tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.”