Hacettepe Üniversitesine birimlerinde açık bulunan aşağıda program / anabilim / anasanat dalı ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların başvurularını, 13-30 Ekim 2023 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, 10 (on) yıl süreyle (kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç), gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri veya mesleki faaliyetleri varsa bu faaliyeti sona erdirdiklerine ilişkin belgeyi sunacaklarını taahhüt eden bir dilekçe verirler. Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atamakriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atamakriterleri_2019https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. (ZİNET GÜLER)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN