Folklor derleme tekniklerine göre alan araştırmasına dayanan ‘Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Projesi’ kitap haline getirildi. ‘Gölbaşı’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ ismiyle basılan kitap, Gölbaşı’nın zengin somut olmayan kültürel mirasının korunması ve daha geniş kitlelere ulaşarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla oluşturuldu.
Gölbaşı’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı 54 mahallede 203 kaynak kişi ile gerçekleştirilen uzun süreli bir alan çalışmasına dayanmaktadır. Kitap, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Elemanları ve Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans düzeyinde halk bilimi eğitimi almış ve konuyla ilgili derleme teknikleri açısından özel kurslardan geçirilmiş, araştırmacı ve derlemeciler tarafından elde edilen bilgi, belge ve folklorik ürünlerin karşılaştırmalı analizi ile oluşturuldu.
Kitapta Gölbaşı’nda yaşayan masal, hikaye, efsane gibi sözlü anlatımlara; köy seyirlik oyunları ve meddah gibi gösteri sanatlarına; doğum, evlenme, ölüm, Hıdırellez, Koç Katımı gibi toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenlere; halk hekimliği, halk mutfağı, halk mimarisi gibi doğa ve evrenle ilgili uygulamalara ve usta-çırak ilişkisi içinde öğrenilen ve seri üretime dayanmayan geleneksel mesleklere yani el sanatları geleneğine yer verildi.

Kaynak: İHA