Giresun Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru formlarına özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, hizmet belgesi, doktora ve doçentlik belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT : Üniversitemiz Tıp Fakültesinde ilan edilen kadrolara müracaat eden adaylar atanmaları halinde Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Birlikte Kullanım Protokolü kapsamında afiliye olan hastanelerde görevlendirilecektir.
İlan Tarihi : 04.09.2023
Başvuru Tarihi : 04.09.2023
Son Başvuru Tarihi : 18.09.2023

(Zinet GÜLER)
 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM
DALI
UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI
1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 1 Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında moleküler düzeyde
çalışmaları bulunmak.
2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Alt ekstremite eklem protezi yapılan hastalarda nöromusküler elektrostimülasyonun alt ekstremite venöz kan akışını arttırmadaki etkileri konusunda
çalışmaları olmak.
3 Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Profesör 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olmak, antibiyotik dirençliliği, su ve sediment kalitesi ile yapay
zeka konulu çalışmaları bulunmak
4 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri̇ Tarihi Anabilim
Dalı
Profesör 1 1 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak, Mâtüridîlik ve İslamofobi hakkında çalışmaları olmak.
5 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları
Anabilim Dalı
Doçent 1 1 Doçentliğini Klasik Türk Edebiyatı alanında almış olmak, Türk Edebiyatında dini-edebi muhtevalı mesneviler üzerine yayınları
olmak.
6 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, sediman kirliliği, ileri oksidasyon prosesleri, yapay sinir ağları ile modelleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
7 Bulancak Kadir Karabaş UBYO. Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği ABD Doçent 3 1 Turizm alanında doçent unvanını almış olmak, Rekreasyon Yönetimi, Rekreasyon Liderliği, Giresun Turizm üzerine bilimsel
çalışmaları olmak.