İstanbul Gedik Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/PROGRAMI KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI NİTELİK
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Prof. Dr. 1 Doçentliğini Turizm ya da Gıda Mühendisliği alanında almış olmak ve İngilizce dilinde ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından birisinden almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Doç. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından birisinden almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Dr. Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından birisinde yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Prof. Dr. 1 Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Doç. Dr. 1 Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doç. Dr. 1 Doçentliğini Halk Sağlığı Hemşireliği alanından almış olmak
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Adayların;

       1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
       2. Nüfus Cüzdan Sureti

  1. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör ve Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (12.08.2023-26.08.2023) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Prof. Dr. Öğretim Üyeleri için 6 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)
  2. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
  3. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma- metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
  1. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”
  2. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 26.08.2023) (Zinet GÜLER