2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavları 4-6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

ÖN KAYIT ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • ÖSYM’nin 2023 YKS Kılavuzunda ilan ettiği TYT puanlarının herhangi birinden 180 puan almış olmak.

 • Engelli aday öğrenciler için: ÖSYM’nin 2022 veya 2023 yılları için ilan ettiği TYT puanlarının herhangi birinden en az 100 puan almış olmak.

Not: Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental retardasyon)  ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) hesaplanmış TYT puanı olanlar (öğretmenlik programları için TYT’den en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olanlar), özel durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu “ ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2022-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2023 – YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT Puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır.

 • Türk Müziği, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları Bölümlerine başvuracak adayların kesin kayıt tarihleri itibariyle 30 (Otuz) yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

ÖN KAYIT TARİHLERİ

BÖLÜMLER

PROGRAMLAR

TARİHLER

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

TÜRK MÜZİĞİ

Türk Halk Müziği /
Türk Sanat Müziği

14/08/2023

31/08/2023

SES EĞİTİMİ

Türk Halk Müziği /
Türk Sanat Müziği

TÜRK HALK OYUNLARI

Türk Halk Oyunları


ÖNEMLİ UYARILAR

 • Adaylar www.gantep.edu.tr adresinde verilen link üzerinden online kayıtlarını belirlenen tarihlerde yapmak zorundadırlar. Online kayıt yapmayan aday sınavlara giremez.

 • Başvuru sırasında adaylar, Bölüm ve Anasanat Dalı belirtilerek tek tercih yapabilirler.

 • İnternet üzerinden (Online) kayıt yaptıran adaylar sınava gelirken aşağıda belirtilen belgeleri yanlarında getirmek ve yetkililere teslim etmek zorundadırlar.

 1. 2023-YKS-(TYT-P) sonuç belgesi

 2. T.C. Nüfus cüzdan / T.C. Kimlik kartının aslı ve fotokopisi

 3. İki adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun ve yeni çekilmiş)

 4. Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi


SINAV YERİ VE TARİHLERİ

BÖLÜMLER

PROGRAMLAR

SINAV TARİHLERİ

SINAV YERİ

1.Aşama Sınavı
Ön Eleme Sınavı
(ÖES)

2.Aşama Sınavı
Alan Yeterlilik Sınavı
(AYS)

Türk Müziği

THM-TSM

4 Eylül 2023

5-6 Eylül 2023

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Ses Eğitimi

THM-TSM

Türk Halk Oyunları

THO


Uyarı: Sınavların başlama saati 09.00’dur.

BÖLÜMLER, PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

BÖLÜMLER

PROGRAMLAR

KONTENJANLAR

TÜRK MÜZİĞİ

Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği

35 -(17/18)

SES EĞİTİMİ

Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği

35 -(17/18)

TÜRK HALK OYUNLARI

Türk Halk Oyunları

25


Not: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 18.02.2018 tarihli toplantısında alınan kararla YKS kılavuzunda yer alan ilgili program kontenjanlarının %10’u engelliler için ayrılmıştır. Engelli kontenjanının dolmaması durumunda, diğer adaylar arasından özel yetenek sınavı yerleştirme puanı sıralamasına göre kontenjanlar tamamlanır.

KESİN KAYIT ŞARTLARI ve TARİHLERİ

 • Özel Yetenek Sınavını kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri Gaziantep Üniversitesinin resmî internet sayfasından öğrenerek kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

 • Kesin kayıtlarda adayların şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kesin kayıt süresinde kaydını yaptırmayan asil adaylar, “Öğrenci Aday Kayıt Formu” ile diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, 30 yaş sınırını kesin kayıt tarihi itibariyle aşmış olanlar ve belgelerinde tahrifat yapanların kayıtları yapılmaz.

 • Yedek listesinde olan tüm adayların 13 Eylül 2023 tarihinde saat 14:00’da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt ofisinde bulunmaları zorunludur.  Yedek aday kayıtları 14:00-14:15 saatleri arasında yapılacaktır. Kayıtlar ilan edilen yedek listedeki öncelik sırasına göre davet edilerek yapılır. Belirtilen yer ve saatte şahsen hazır bulunmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 • Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kayıt yaptırmış olan öğrenci adaylarının kayıtları silinir.  


KESİN KAYIT TARİHLERİ

Asil Aday Kayıtları

Yedek Aday Kayıtları

Yer

Tarih

Yer

Tarih

Saat

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Ofisi

11-12 Eylül 2023

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Ofisi

13 Eylül 2023

14:00-14:15


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (Merkez Kampüs 27310-Şehitkâmil/GAZİANTEP
Telefon: 0 342 317 16 01 / 0342 360 12 00 – (1601)
Faks: 0342 360 10 27
E-Posta: [email protected]