Galatasaray Üniversitesine  aşağıda   belirtilen   akademik   birimlerine,   10.07.2018   tarihli   Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ve  09.11.2018  tarihli  ve  30590  sayılı Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  maddelerine  göre  Araştırma  Görevlisi  ve  Öğretim Görevlisi alınacaktır. (ZİNET GÜLER)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN