Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı fiyat gelişmeleri raporunu paylaştı. Raporda fiyat artışlarının sektörler bazda genele yayıldığı belirtilerek kirada yüksek artışlar gözlendiği kaydedildi.
Raporda göre Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 9,09 oranında yükseldi ve yıllık enflasyon 11,11 puan artarak yüzde 58,94 oldu. Bu dönemde B (işlenmemiş gıda, alkol, tütün, enerji ve altın hariç TÜFE) ve C (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 9,20 ve 8,76 puan artarak yüzde 63,52 ve 64,85 olarak gerçekleşti.
Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, bu dönemde alt grupların tamamında artış yaşanmıştır. Bir önceki aya göre hizmet, gıda, temel mal, enerji ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları sırasıyla 3,00; 2,86; 2,60; 2,51 ve 0,14 puan arttı. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle incelendiğinde, B ve C endekslerinin aylık artışları önceki ayda ulaşılan yüksek seviyeleri korudu. (İHA)