Elazığ Fırat Üniversitesine Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ

Duyuru Başlama Tarihi

17.07.2023

Sınava Giriş Tarih

07.08.2023

Son Başvuru Tarihi

31.07.2023

Sınav Açıklama Tarihi

09.08.2023

Ön değerlendirme Tarihi

03.08.2023

Sonuçların açıklanacağı adres

www.firat.edu.tr


BİRİMİ


İLAN NO


Anabilim Dalı/Program


Kadro Derecesi


Kadro Adedi


Kadro Unvanı

ALES
Baraj Puanı

Yabancı Dil Baraj
Puanı


ALES Puan Türü


İLANDA ARANAN ŞARTLAR


Eczacılık Fakültesi


2023/1


Eczacılık İşletmecıl̇ ı̇ğı̇ Anabı̇lıṁ   Dalı


4


1


Araştırma Görevlisi


70


50


SAY

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
İlgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Eğıṫ ıṁ   Fakültesi


2023/2


Eğı̇tı̇m Programları ve Öğretıṁ   Anabı̇lı̇m Dalı


4


1

Araştırma
Görevlisi


70


50


EA/SÖZ/SAY

İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.2023/3Matematık̇  Eğı̇tıṁ  ı̇ Anabı̇lıṁ   Dalı41


Araştırma Görevlisi7050SAY

Matematik veya Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.İlahiyat Fakültesi2023/4Dın Eğitimi Anabilim Dalı41


Araştırma Görevlisi7050SÖZ

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.

İnsanı̇ ve Sosyal Bı̇lı̇mler Fakültesı2023/5Alman Dı̇lı̇ ve Edebıẏ atı Anabı̇lı̇m Dalı41Araştırma Görevlisi7050SÖZ

Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.2023/6Bölgesel Coğrafya Anabıl̇ ıṁ   Dalı41


Araştırma Görevlisi7050SÖZ

Coğrafya veya Coğrafya öğretmenliği lisans
mezunu olmak. İlgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.Spor Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı2023/7Spor Sağlık Bı̇lıṁ  lerı̇ Anabıl̇ ıṁ   Dalı41Araştırma Görevlisi7050EA/SÖZ/SAY

Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu lisans mezunu olmak. Spor Sağlık Bı̇lıṁ  lerı̇ alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.Veterıner Fakültesı2023/8Veterınerlık̇  Zooteknı̇ Anabı̇lıṁ   Dalı41


Araştırma Görevlisi7050SAY

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak.
Zooteknı̇ Anabı̇lıṁ   Dalında doktora yapıyor olmak.Genel ve Özel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4)  Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir
5) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
6)  Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 
İstenilen Belgeler
1- Özgeçmiş
2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)
3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-Devlet çıktısı ile birlikte)
6-Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge)
7-Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)
8-Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)
9-ALES Belgesi
10-Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)
11-Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi
12-İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi
13-Adli Sicil Belgesi

Muafiyet
1-            Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda (deneyiminin uzmanlık alanları ile ilgili olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2-            Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
ÖNEMLİ NOTLAR.
1-            Başvurunun, şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.
2-            Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olmak. adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır
3-            Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
4-            İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 
5-            e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
6-            Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7-            İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8-            Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.