Fenerbahçe Üniversitesine aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.
İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.
Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:
1.İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.
2.Başvuru sahibince imzalanmış kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatma metni ve açık rıza onayı (https://www.fbu.edu.tr/fbuhakkinda/254/Insan-kaynaklari)
3.YÖK formatlı özgeçmiş
4.Lisans ve lisansüstü diplomalar
5.Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir)
6.Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
7.Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
8.ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak-Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
9.YDS ve dengi Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
10 Kimlik Kartı fotokopisi
11.Bir adet vesikalık fotoğraf
12.Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
13.Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 15.08.2023
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi      : 29.08.2023
Ön Değerlendirme Tarihi                : 1.09.2023
Giriş Sınavı Tarihi             : 4.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 6.09.2023
Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır)
İletişim Bilgileri: Tel: 0216 910 1907
Başvuru Yeri: [email protected] (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilir veya şahsen teslim edebilirler. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)

AKADEMİK
BİRİM

BÖLÜM/
PROGRAM

KADRO
SAYISI

KADRO
ÜNVANI

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Arş. Gör.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, aynı alanda yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri
Mühendisliği (İngilizce)

1

Arş. Gör.

Endüstri    Mühendisliği    veya    İşletme    Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği (İngilizce)

1

Arş. Gör.

Bilgisayar    Bilimleri,    Yazılım    Mühendisliği    veya Bilgisayar   Mühendisliği   alanında   lisans   derecesine sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo,
Televizyon ve Sinema

1

Arş. Gör.

Lisansını İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar veya Sanat ve  Tasarım  Fakültesi  Radyo,  Televizyon  ve  Sinema veya Film Tasarımı bölümlerinde tamamlamış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

1

Öğr. Gör.

Diş hekimliği lisans mezunu olmak.

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

1

Öğr. Gör.

Hemşirelik  lisans  mezunu  olup,  hemşirelik  alanlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Diyaliz

1

Öğr. Gör.

Hemşirelik  lisans  mezunu  olup,  hemşirelik  alanlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

1

Öğr. Gör.

Hemşirelik  lisans  mezunu  olup,  hemşirelik  alanlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Anestezi

1

Öğr. Gör.

Hemşirelik  lisans  mezunu  olup,  hemşirelik  alanlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

(Zinet GÜLER)