Fenerbahçe Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, başvuru sahibince imzalanmış kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatma metni ve açık rıza onayı (https://www.fbu.edu.tr/fbuhakkinda/254/Insan-kaynaklari), yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine gönderilebilir veya şahsen teslim edilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.
İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 8.09.2023-22.09.2023 (ZİNET GÜLER)
İletişim Bilgileri : [email protected]
Tel : 0216 910 1907

AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜM/ PROGRAM KADRO
SAYISI
KADRO
ÜNVANI
AÇIKLAMA
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji (İngilizce) 1 Prof. Dr. Farmasötik  Toksikoloji   alanında  doktora  yapmış
olmak  doçent  unvanına  sahip  olmak  ve  bu  alanda çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji (İngilizce) 1 Doç. Dr. Farmasötik  Toksikoloji   alanında  doktora  yapmış olmak,  doçent unvanına sahip olmak ve  bu  alanda çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji (İngilizce) 1 Dr. Öğr. Üyesi Farmasötik  Toksikoloji   alanında  doktora  yapmış olmak, bu alanda çalışmaları olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2 Dr. Öğr. Üyesi Lisans   ve   doktora   eğitimlerini   iç   mimarlık,   iç mimarlık  ve  çevre  tasarımı  bölümlerinden  birinde
yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) 2 Dr. Öğr. Üyesi Lisans   ve   doktora   eğitimlerini   iç   mimarlık,   iç mimarlık  ve  çevre  tasarımı  bölümlerinden  birinde
yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği (İngilizce)
1 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar  Bilimleri,  Yazılım  Mühendisliği   veya
Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 1 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar   Mühendisliği,   Yazılım   Mühendisliği, Yönetim   Bilişim   Sistemleri,   Matematik,   Fizik, Elektrik   –   Elektronik   Mühendisliği   alanlarının birinde  doktora yapmış olmak. Yazılım konusunda
çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi 1 Dr. Öğr. Üyesi Yüksek   lisans   ve   doktorasını   dil   ve   konuşma bozuklukları  alanında  yapmış  olmak  ve  bu  alanda
çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 Dr. Öğr. Üyesi Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon lisans mezunu  olup, Fizyoterapi   ve   Rehabilitasyon   alanında   doktora
yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce)
1 Prof. Dr. Fizik  Tedavi  ve  Rehabilitasyon   alanında  doçent unvanı    almış    olmak,    Pediatrik    Rehabilitasyon
alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
1 Prof. Dr. Fizik  Tedavi  ve  Rehabilitasyon   alanında  doçent
unvanı almış olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon (İngilizce)
2 Dr. Öğr. Üyesi Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon lisans mezunu  olup,
Fizyoterapi   ve   Rehabilitasyon   alanında   doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 1 Dr. Öğr. Üyesi Beslenme   ve   Diyetetik   alanında   lisans   mezunu olup,  bu  alanda  yüksek  lisans  ve  doktora  yapmış
olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 1 Dr. Öğr. Üyesi Beslenme   ve   Diyetetik   alanında   lisans   mezunu olup,  bu  alanda  yüksek  lisans  ve  doktora  yapmış olmak   ve   sporcu   beslenmesi   alanında   çalışması
olmak.


 Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.
İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:
1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.
2. Başvuru sahibince imzalanmış kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatma metni ve açık rıza onayı (https://www.fbu.edu.tr/fbuhakkinda/254/Insan-kaynaklari)
3. YÖK formatlı özgeçmiş
4. Lisans ve lisansüstü diplomalar
5. Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir) 6. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
7. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
8. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak-Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
9. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
10. Kimlik Kartı fotokopisi
11. Bir adet vesikalık fotoğraf
12. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
13. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi :
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 8.09.2023
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 22.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.09.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 28.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.09.2023
Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır)
İletişim Bilgileri: Tel: 0216 910 1907
Başvuru Yeri: [email protected] (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilir veya şahsen teslim edebilirler. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)
 

AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/ PROGRAM KADRO
SAYISI
KADRO
ÜNVANI
AÇIKLAMA
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) 1 Arş. Gör. Fizyoterapi    ve    Rehabilitasyon    lisans    mezunu olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 1 Arş. Gör. Endüstri  Mühendisliği  veya  İşletme  Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Arş. Gör. Bilgisayar  Bilimleri,  Yazılım  Mühendisliği   veya
Bilgisayar Mühendisliği  alanında  lisans  derecesine sahipolmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 1 Öğr. Gör. Fizik    bölümü    lisans    mezunu    olup,    Biyofizik alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Rektörlük Yabancı Diller 2 Öğr. Gör. İngilizce     Öğretmenliği,    İngiliz    Dili    Eğitimi, Mütercim Tercümanlık (Çeviri  Bilim)  veya İngiliz Dili  ve  Edebiyatı   alanlarından  birinde  lisans  ve
yüksek lisans yapmış olmak.