Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü aşağıda belirtilen ilde bulunan işyerine 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi kapsamında toplam 6 Engelli daimi işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, Türkiye İş Kurumunca ilana çıkılacak taleplere son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 5 ENGELLİ ALIMI YAPILACAK İL VE İŞYERİ İLE İŞE ALINACAK KİŞİDE ARANILAN ŞARTLAR TABLOSU

S.NO İŞYERİ ADI ÇALIŞTIRILACAĞI İL ÇALIŞTIRILACAĞI UNVAN ALINACAK KİŞİ SAYISI CİNSİYET ARANILAN ŞARTLAR
1 Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü BURSA Büro İşçisi 1 E/K En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2 İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü İSTANBUL Büro İşçisi 2 E/K En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.
3 Kılıçkaya HES İşletme Müdürlüğü SİVAS Büro İşçisi 1 E/K En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.
4 Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü TEKİRDAĞ Büro İşçisi 1 E/K En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.
TOPLAM 5


Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 26.06.2024 tarihinde ilan edilecek olup, adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,
2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması
3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,
4- Engelli adayların sağlık kurulu raporunun bulunması,
5-18 yaşını tamamlamış olmak ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir
6- İlanda belirtilen taleplerimiz İl düzeyinde karşılanacaktır.


Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan  adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

Kaynak: www.ilan.gov.tr