DANA ETİN KİLOSU 370 TL

Et fiyatlarındaki artış sürüyor. Son zamla birlikte kuzu etin kilosu 270 TL’ye çıkarken, dana etin kilosu ise 370 lirayı buldu. Batman’daki kasaplar et fiyatındaki artışa dikkat çekerek; “Özellikle Irak’a hayvan talebi arttı. Birçok besici Irak’a canlı hayvan ihracatına yönelirken ister istemez iç piyasada da ette artış oldu. Hemen her hafta et fiyatlarına 15 ile 20 lira arasında artış yaşanıyor. Besiciler iç piyasadan çok büyükbaş hayvanlarını Irak’a gönderiyor. Haliyle iç piyasada da ette artış yaşanıyor” dediler. (Altan Ayaz)