İstanbul Esenyurt Üniversitesine aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2. YÖK formatında özgeçmiş,
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet fotoğraf,
5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
6. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge – transkript fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir. Ancak, yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri (ÖSYM sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.)
Son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
Başvuru yapılacak e-posta:
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi için : [email protected]
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi için : [email protected]
Sağlık Bilimleri Fakültesi için : [email protected]
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için : [email protected]
Meslek Yüksekokulu için : [email protected]
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için : [email protected]
Rektörlük-Ortak Dersler Bölümü : [email protected]
Başvuru posta adresi : İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1
 Esenyurt/İstanbul

 

Akademik Birim Bölüm / Program Kadro Sayısı Kadro Ünvanı Özel Şartlar ALES
(En az)
Yabancı Dil (En az)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 Araştırma Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilgisayar Bilimleri
bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.
70 puan 50 puan.
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Dijital Oyun Tasarımı, Sinema ve Dijital Medya, Görsel İletişim Tasarımı, Film Tasarımı ve Yönetimi, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon, Medya ve İletişim, Grafik Tasarımı
bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Elektronik Ticaret ve Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Pazarlama, İktisat, İşletme bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.
Ekonomi ve Finans (İngilizce) Bölümü 1 Araştırma Görevlisi Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Finans,
Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, İktisat bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.
80 puan.
İşletme (İngilizce) Bölümü 1 Araştırma Görevlisi İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 1 Öğretim
Görevlisi
Ebelik Bölümünde lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. 50 puan.
Hemşirelik Bölümü 1 Öğretim Görevlisi Hemşirelik alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı 1 Öğretim Görevlisi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Muaf
Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programcılığı Programı 1 Öğretim Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
70 puan. Muaf
Dış Ticaret Programı 1 Öğretim Görevlisi Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İktisat alanlarından birinde lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı 1 Öğretim Görevlisi Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema, Film Tasarımı
alanlarından birinde lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
E-Ticaret ve Pazarlama
Programı
1 Öğretim
Görevlisi
İşletme, Pazarlama, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi alanlarından birinde lisans
mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Grafik Tasarım Programı 1 Öğretim
Görevlisi
Grafik veya Grafik Tasarımı alanlarından birinde lisans mezunu olup, bu
alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Rektörlük Ortak Dersler Bölümü 2 Öğretim Görevlisi İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz
Dilbilimi alanlarından birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.
85 puan.


* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.
 

Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi Yazılı Sınav Giriş Tarihi Sınav Giriş Yeri / Saati Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi
İlanın Resmi Gazete’de Yayımlandığı Tarih
(10 Ağustos 2023)
İlanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.
(24 Ağustos 2023)
25 Ağustos 2023 28 Ağustos 2023 Yer: İlgili Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Ortak Dersler Bölümü Sekreterliği
Saat: 13:00
29 Ağustos 2023