Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı’ndan Sait Gülsoy ve Şeymanur Şişecioğlu “Esnaf Kültürünün Değişimi: Erzurum'da E-Ticaretin Etkisi” üzerine bir araştırma yaptı. Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi’nde yayınlanan araştırmada; küreselleşme ve iletişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerin, bir yandan esnaflığın kendisini, öte yandan da esnaf kültürünü dönüştürdüğü ifade edildi.
Erzurum esnafı e-ticareti sevdi
Erzurum kent merkezinde esnaflık yapan altı erkek ve altı kadın olmak üzere 12 esnaftan oluşan örnekleme yöntemiyle yapılan çalışma, nitel araştırma olarak tasarlanan çalışma meslek folklörü yaklaşımıyla ele alındı. Araştırma sonucunda ortaya çıkan en önemli hususun, Erzurum esnafı ile ilgili yapılan geçmiş çalışmaların iddia ettiği yerellikten uzaklaşacak şekilde esnafın sosyal medya mecralarına ve e-ticarete olan aşinalığının ortaya çıktığı belirtilerek, “Erzurum esnafı her ne kadar aile şirketi olmaya devam etse de e-ticaret ile en azından ulusal düzeyde genişleyen bir pazara hitap etmeye başlamıştır. Ayrıca kentin literatürde yer alan, parlak olmayan refah ve iktisadi tablosuna nazaran esnafa büyüme imkânı sunduğu da görülmektedir. Elbette bu büyüme sonunda görülen durum, belki de Ahilik geleneği ile ilişki kurulabilecek esnaf tanımından öteye pek de sabit bir unsurun kalmayıp, neredeyse tüm kültürün değişmiş ve değişmekte olduğudur.” denildi.

Kaynak: İHA