“YETERSİZ ATAMANIN NEDENİ NE?”
Yeşil Sol Parti Batman Milletvekilli Zeynep Oduncu, Sağlık Bakanlığı tarafından Batman’a yetersiz düzeyde ayrılan doktor kontenjanını değerlendirdi. En az doktor atamasının Batman’a yapıldığını belirten Oduncu: “Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığına Batman'da doktor eksikliği olduğunu soru önergesi ile bildirmemize rağmen Batman, atanan doktor sayısı olarak Türkiye’nin en az atama yapılan ili oldu. Batman’a 35’i pratisyen hekim, 5’i uzman hekim kadrosundan olmak üzere yalnızca 40 hekim layık gördü. Ayrıca soru önergemizde eksik olduğu belirttiğimiz branşlara hiçbir doktor ataması yapılmamıştır. Nüfusu Batman'dan az olan illere 100'den fazla hekim atanırken Batman'a neden bu kadar az hekim layık görüldü? Bu durum halkın sağlığa erişimini, yeterli sağlık hizmeti almasını kötüleştirmekte ve iş yükünün artması sağlık çalışanlarını tüketmeye devam etmektedir” dedi.

“DOKTOR YETERSİZLİĞİ
HAYATİ RİSKİ ARTTIRIYOR”

Milletvekili Oduncu, daha önce verdikleri soru önergesinde Batman’da bazı branşlarda doktor eksikliğine de vurgu yaptıklarını ifade ederek: “Batman il merkezinde bulunan İluh Devlet Hastanesi ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşu niteliğindeki Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özellikle Çocuk Cerrahisi ve Plastik Cerrahisi gibi ana dallarda, Nefroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Romatoloji gibi yan dal bölümlerinde sayıca yalnızca bir hekim bulunmaktadır. Bu durum Batman halkının sağlığa erişim hakkını kısıtlamaktadır. Özellikle Çocuk Cerrahisi ve Plastik Cerrahisi gibi branşlarda yaşanan problem acil vakalarda ciddi hayati riskler doğmasına sebep olmaktadır. Ayrıca Batman’da hastaların randevu alamama, ekipman eksikliği sebebiyle çevre illere yapılan hasta sevkleri ve uzman doktor eksikliği artarak devam etmekte, Batman’da yaşayan yurttaşlar sağlık hizmetinden yoksun kalma ve yeterli derecede sağlık hizmeti alamamaktan şikayet etmektedir” diye konuştu. (RECEP AKIN)