Fenerbahçe Üniversitesine aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine gönderilebilir veya şahsen teslim edilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.


İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 28.04.2023- 12.05.2023
İletişim Bilgileri : [email protected]
Tel : 0216 910 1907

AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM/ PROGRAM

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

AÇIKLAMA

Eczacılık Fakültesi

Analitik Kimya (İngilizce)


1

Dr. Öğr. Üyesi

Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak, bu alanda çalışmaları olmak.


Eczacılık Fakültesi


Analitik Kimya (İngilizce)


1


Doç. Dr.

Analitik Kimya alanında doktora yapmış olup aynı alanda doçent unvanına sahip olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.


Eczacılık Fakültesi


Analitik Kimya (İngilizce)


1


Prof. Dr.

Analitik Kimya alanında doktora yapmış olup aynı alanda doçent unvanına sahip olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji (İngilizce)


1

Dr. Öğr. Üyesi

Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak, bu alanda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji (İngilizce)


1


Doç. Dr.

Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olup aynı alanda doçent unvanına sahip olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji (İngilizce)


1


Prof. Dr.

Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olup aynı alanda doçent unvanına sahip olmak ve bu alanda çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Radyoterapi


1

OKULLARDA SEÇİM SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI OKULLARDA SEÇİM SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI


Prof. Dr.


Radyasyon Onkolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak.