GÖZLER NİSAN YAĞMURUNDA GÖZLER NİSAN YAĞMURUNDA

Batman Demokrasi Platformu bileşenleri, 21 Şubat Dünya Anadil günü nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Anadilde eğitimin önemine değinen platformun açıklamasında özetle şöyle denildi: “Uluslararası Anadili Günü’nün 25. yılında anadillerin birleştirici özelliğinin altını çizmek gerekiyor. Anadil birleştirir ve paylaşılanı artırır, bu özellikleri ile de sosyal içerme, yenilikçi düşünme ve hayal gücünün gelişimini sağlar. Bu bağlamda, bireyin kendi anadili dışındaki dillerde eğitim almak durumunda kalması hem eğitim sürecinde sorunlara hem de buna bağlı olarak eşitsizliklere neden olmaktadır. Türkiye’de yaşayan bütün halkların dillerini özgürce kullanmalarının önündeki engellerin kaldırılması ve anadilinde eğitimin yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini savunmaktayız. Zira eğitim dili olmayan bir dilin yaşama imkânı söz konusu değildir. Halkların ve dillerin coğrafyası olan Anadolu’nun asimilasyoncu politikalar ve tek dile mahkum etmek istenmesini kabul etmemekteyiz.”