Eğitim Fakültesi Amfi 2'de Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kütahya Ahıskalı Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlen etkinliğe Dr. Azad Dedeoğlu'nun yanı sıra akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Konferansta konuşan Azad Dedeoğlu, “ Ahıska, Gürcistan’ın güneybatısında, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan tarihi bir Türk yurdudur. Türklerin şaheserlerinden olan Kitab-ı Dede Korkut’ta Ahıska ismi ‘ak-sıka’ veya ‘ak-saka’ şeklinde geçtiğini görüyoruz. Bu da ‘Ak-Kale’ anlamına gelmektedir. Tarihi Ahıska coğrafyasına baktığımızda 1268 yılından 1578 yılına kadar Anadolu’nun en uzun beyliğini görüyoruz ki, bu beylik Kıpçak Atabegler Hükümeti’dir. Bugün kuzeydoğu sınırlarımızda konuşulan şive ve lehçeyle Ahıska şivesi aynılık teşkil etmektedir. Bu da Ahıska dediğimiz coğrafyanın da Anadolu’nun bir uzantısı olduğunu göstermektedir. Ahıska coğrafyası, 1578 tarihinde Lala Mustafa Paşa serdarlığında Osmanlı askerleri Safeviler’e karşı savaşa girerek galip geldiler ve bu coğrafya Osmanlı’ya dahil oldu” dedi. (İHA)

Editör: Yunus Yasak