Doğuş Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1.            ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
2.            En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
3.            Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1.            ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
2.            YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 almış olmak).
3.            Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1.            Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı olmalıdır.)
2.            YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş
3.            Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi)
4.            ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)
5.            YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi
6.            Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7.            2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
8.            SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu belge)
9.            Adli Sicil Kaydı Belgesi
İLANIMIZIN;
Başvuru Tarihi   : 09.05.2023
Son Başvuru Tarihi          : 24.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.05.2023
Giriş Sınavı Tarihi             : 29.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi    : 31.05.2023
-              Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
-              Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
-              Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 24.05.2023 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Rektörlük / Mühendislik Fakültesi Dekanlığı -Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah.
Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Fakülte

Bölüm/ Program

Unvan

Kadro Sayısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 102 Akademik Personel alacak Karadeniz Teknik Üniversitesi 102 Akademik Personel alacak

Ales

Ales
Puan Türü

YDS

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Araştırma Görevlisi170SAY.85

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği / Eğitim Bilişim Uygulamaları, Bilişim Sistemleri veya Enformatik Ana Bilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.


Öğretim Görevlisi


1


70


SAY.


85

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Uygulamaları, Bilişim Sistemleri, Enformatik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği / Eğitimi, Ana Bilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.Yazılım MühendisliğiAraştırma Görevlisi170SAY.50

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği / Eğitim Bilişim Uygulamaları, Bilişim Sistemleri veya Enformatik Ana Bilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.


Elektrik Elektronik Mühendisliği


Araştırma Görevlisi


1


70


SAY.


50

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış / yapıyor olmak veya doktora yapıyor olmak.


Rektörlük


Yabancı Diller Birimi


Öğretim Görevlisi


3


70


SÖZ.


85

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak.