Demiroğlu Bilim Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM
DALI/PROGRAM

KADRO
UNVANI

ADET


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Sınav kaygısına yenilmemek için düzenli beslenme ve uyku önemli Sınav kaygısına yenilmemek için düzenli beslenme ve uyku önemli

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk
Endokrinoloji Bilim Dalı


Profesör


1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı

Profesör

1


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Bilim Dalı


Doçent


1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

Radyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Profesör kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren
6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren
4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.