Büro Memur-Sen, kamuda 3+1’e tabi olarak görev yapan memurlara becayiş hakkı verilmesini istedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, bazı bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında farklı unvanlarda on binlerce 3+1 sistemine tabi sözleşmeli personel istihdam edildiğini belirterek, bu kişilerin eğitim ve eş durumu mazereti dahil herhangi bir nedenle tayin ve yer değişikliği hakkı bulunmadığını hatırlattı. Kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla getirilen bu kısıtlamanın mağduriyet ve olumsuzluklara sebep olduğunu belirten Yazgan, “Hizmetin aksamadan görülmesi gerekçesini sağlayacak çözüm 657 sayılı DMK’da devlet memurları için düzenlenmiş olan becayiş müessesesidir. Becayişte farklı şehirlerde görev yapan aynı kadro ve pozisyonda ve dahi aynı eğitim düzeyine sahip iki kişi karşılıklı yer değiştirmektedir. Becayiş müessesinde kamu hizmeti hiçbir şekilde kesintiye uğramamakta, kişilerin talepleri karşılandığından iş verimliliği artmakta, aile birliği sarsılmadan ya da eğitim hakkına halel gelmeden kamu hizmeti ve kamu görevlisi maksimum faydada buluşabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA