Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.
e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.
Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.
Not: 2547 sayılı Kanun’un ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Başvuru Başlangıç Tarihi : 02.08.2023
Son Başvuru Tarihi    : 16.08.2023
•    Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 (bir) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri, yabancı dil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu, bilimsel çalışma ve yayınların eklenmesi suretiyle) https://ubys.ibu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris linki üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Teknik sorunlardan kaynaklı elektronik başvuruda sorun yaşanması durumunda başvurular şahsen yapılacaktır.
•    Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular (Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 (bir) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri, yabancı dil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile birlikte) ilan edilen birime yapılacaktır.

İLAN NO  BİRİMİ BÖLÜM ABD/PR ÜNVANI DER. AD. AÇIKLAMA
ÖÜ/2023-01                 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Profesör
1 1 Doçentliğini Din Psikolojisi alanında almış olmak. Psikolojik danışmada maneviyat ve inanç gelişimi üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-02 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak. İşletmelerin fiyat uygulamaları ve tüketici fiyat adaleti algıları ile Avrupa Yeşil Mutabakatının işletmelere etkileri üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-03 İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak.
Yenilik, yeni ürünler ve yaşlı tüketici davranışları üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-04 İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Profesör 1 1 Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olmak. Toplumsal cinsiyet, kadın yoksulluğu ve
vatandaşlık konuları üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-05
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları
Profesör 1 1 Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında almış olmak. Türkiye'nin Kentleşme ve Konut Politikaları ile Gıda ve
Çevre Politikaları üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-06
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Maliye


Mali İktisat
Profesör 1

1

Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak. Ulaştırma sektörüne yönelik ekonomik regülasyonlar, kamu ulaştırma yatırımlarının etkinliği ve konut politikaları üzerine çalışmaları
olmak.
ÖÜ/2023-07 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Uluslararası Siyaset Profesör 1 1 Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Emperyalizm, Ekonomi Politik ve Avrupa Birliği'nde lobicilik üzerine çalışmaları bulunmak. Yabancı dilde (İngilizce) ders verme yeterliliğine
sahip olmak.
ÖÜ/2023-08 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Doçent 1 1 Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak. Heterojenlik altındaki varyans analizleri ve Matlab tabanlı simülasyon üzerine
çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-09 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 Doçentliğini Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında almış olmak. Tedarik zinciri risk yönetimi ve çevik üretim üzerine çalışmaları
olmak.
ÖÜ/2023-10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1 1 Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olmak. Milliyetçilik, Türk siyasal hayatı, toplumsal cinsiyet ve engellilik ile eğitim politikaları üzerine
çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri İstatistik Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Doktorasını Ekonometri alanında yapmış olmak. Çevre koruma harcamaları, dijitalleşme, finansal gelişme ve ticari açıklık üzerine çalışmaları
olmak.
ÖÜ/2023-12 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Doktorasını İşletme Anabilim Dalında yapmış olmak. Yeşil finans, sabit yatırım teorileri ve hisse senedi piyasasında likidite üzerine
çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler                       Devletler Hukuku Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Çatışma alanları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerine çalışmaları olmak. Yabancı dilde (İngilizce) ders verme yeterliliğine sahip
olmak.
ÖÜ/2023-14 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Profesör 1 1 Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Zemin dinamiği, zemin sıvılaşması ve
zemin iyileştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-15 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Profesör 1 1 Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. İkincil organik aerosoller
üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-16 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Profesör 1 1 Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Arıtma çamurları geri kazanım işlemleri ve susuzlaştırılması
alanlarında çalışmış olmak.
ÖÜ/2023-17 Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Termodinamik Profesör 1 1 Doçentliğini Kimya Mühendisliğinde almış olmak. Kimya Mühendisliği temel işlemlerinin çevre ve sürdürülebilir teknoloji ve süreçler geliştirme ve uygulamaları alanlarında çalışmaları olmak. Alanda en az beş yıl endüstriyel iş deneyimi ve yabancı dilde (İngilizce) ders verme yeterliliğine
sahip olmak.
ÖÜ/2023-18 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Fizik alanında almış olmak. Yapay Zeka, Makine öğrenmesi, paralel simülasyon yöntemleri ve nümerik yöntemler ile polimer, kompozit veya nano malzemelerin özellikleri üzerine çalışmaları
olmak.
ÖÜ/2023-19 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği                          Termodinamik Doçent 1 1 Doçentligini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Fotovoltaik termal sistemlerin optimizasyonu, yakıt pillerinin deneysel ve sayısal incelenmesi ve nanoakıslanların ısı
transferi üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-20
Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği


Elektronik


Doçent


1


1
Doçentliğini Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Analog tümdevre tasarımı ve yüksek hızlı analog-sayısal dönüştürücü
tasarımı üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2023-21

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği


Ulaştırma


Doçent


1


1
Doçentliğini İnşaat Mühendisliği veya Harita Mühendisliği alanında almış olmak. Makina öğrenmesi metotları ile doğal afet tahmini
üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2023-22

Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri


Dr.Öğr.Üyesi


2


1
Doktorasını Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Elektrik iletim hatlarında arıza yeri ve sınıflandırması üzerine çalışmaları
olmak.


ÖÜ/2023-23

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği


Dr.Öğr.Üyesi


1


1
Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama, karasal ekosistemler ve ekosistem modelleme ve net birincil verimlilik konularında çalışmaları
olmak.
ÖÜ/2023-24 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Doktorasını Makine Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Polimer köpük, polimer karışımlarının kristallenme kinetiği, polimer karışımlarının kırılma mekaniği ve tabakalı kompozitlerin mekanik özellikleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ/2023-25 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında yapmış olmak. Adipokinler ve metabolik hastalıklar, mikrobiyota ve obezite, parkinson ve
malnütrisyon konuları üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-26 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr.Öğr.Üyesi

3


1
Doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yapmış olmak. Lenfodem, venoz ülser, kronik venöz yetmezliği olan bireylerde ve kadın sağlığında fizyoterapi ve
rehabilitasyonu üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2023-27 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında yapmış olmak. Kadın ve erkek üriner ve cinsel sağlığı üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
ÖÜ/2023-28 İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Profesör 1 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak. Temel tasarım ve tasarım odaklı
düşünme konuları üzerine çalışmaları bulunmak.
ÖÜ/2023-29 Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler Endodonti Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Kök kanal aleti kırıklarını temel alan bilimsel
eserlere sahip olmak.