Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir. (ZİNET GÜLER)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ