Biruni Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 05.09.2023
Son Başvuru Tarihi : 19.09.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.09.2023
Sınav Giriş Tarihi : 22.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.09.2023
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr
 

FAKÜLTE BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİMDALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI ALES PUANI YABANCI DİL PUANI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi alanında lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 SÖZ-70 50
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Odyoloji Odyoloji veya Dil ve Konuşma Terapisi alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 SAY-70 50
MESLEK YÜKSEKOKULU Anestezi Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 SAY-70 -
REKTÖRLÜK Yabancı Diller İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinde lisans mezunu olup aynı alanlardan birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 5 SÖZ-70 85


* Başvuru Dilekçesi ve Formu
* Yök Formatında Özgeçmiş
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* 2 adet Fotoğraf
* ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı
*Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)
* Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı
* Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)
*Akademik Personel Aydınlatma Metni
*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
*Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.
*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır