İstanbul Beykent Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 13 Araştırma Görevlisi 15 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜM / PROGRAM ÖĞRETIM ELEMANI ALANI ALES/ YDS EŞ DEĞERI
PUANI
ALES PUAN TÜRÜ EK
AÇIKLAMALAR
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı 1 Tekstil ve Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı veya Moda Tasarımı Bölümlerinden birinden lisans mezunu olup aynı alanlardan birinde en az tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.
ALES:70 YDS:50 SÖZ Arş.Gör.
İletişim ve Tasarımı 1 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar
Bölümlerinden birinden lisans mezunuolup aynı alanlardan birindeen az tezli Yüksek Lisans
yapıyorolmak.
ALES:70 YDS:50 SÖZ Arş.Gör
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 1 Hemşirelik lisans programından mezun olmak. Hemşirelik Anabilim dallarından (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı veya Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)
birinde doktora yapıyor olmak.
ALES: 70 YDS:50 SAY Arş. Gör.
İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bölümlerinin herhangi birinde en
az tezli yüksek lisans veya doktorayapıyorolmak.
ALES: 70 YDS:50 SAY Arş.Gör.
Görsel İletişim Tasarımı 1 Gazetecilik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Gazetecilik alanında doktora
yapıyorolmak.
ALES:70 YDS:50 SÖZ Öğr.Gör.
Tıp Fakültesi Histolojive Embriyoloji
ABD
1 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. ALES:70 YDS:50 SAY Arş.Gör.
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi
ABD
1 Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. ALES:70 YDS:50 SAY Arş.Gör.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
ABD
1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. ALES:70 YDS:50 SAY Arş.Gör.
Protetik Diş
Tedavisi ABD
1 Protetik Diş Tedavisi Anabilim
Dalında doktora yapıyor olmak.
ALES:70
YDS:50
SAY Arş.Gör.
Restoratif Diş
Tedavisi ABD
1 Restoratif Diş Tedavisi Anabilim
Dalında doktora yapıyor olmak.
ALES:70
YDS:50
SAY Arş.Gör.
Endodonti
ABD
1 Endodonti Anabilim Dalında
doktora yapıyor olmak.
ALES:70
YDS:50
SAY Arş.Gör.
Ortodonti
ABD
1 Ortodonti Anabilim Dalında
doktora yapıyor olmak.
ALES:70
YDS:50
SAY Arş.Gör.
Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji 1 Psikoloji bölümünde lisans yapmış olup, Klinik Psikoloji alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
ALES:70 YDS: 50 EA Arş.Gör.
Rusça Mütercim ve Tercümanlık 1 Rus Dili ve Edebiyatı veya Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümlerinden herhangi birindenenaz tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.
ALES:70 YDS: 50 Herhangi bir Puan türünden Arş.Gör.
Meslek
Yüksekokulu
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Mütercim Tercümanlık
(İngilizce), Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Dilbilim (İngilizce),
İngilizce Öğretmenliği
alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
ALES:70 YDS:85 EA SÖZ Öğr.Gör.
Diş Protez
Teknolojisi
1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu
olmak.
ALES:70 SAY Öğr.Gör.
Ortopedik Protez ve Ortez 1 Protez-Ortez-Biomekanik,
Ortez ve Protez, Protez Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez alanlarının birinden tezli yüksek
lisans mezunu olmak.
ALES:70 SAY Öğr.Gör.
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık 10 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve en az tezli yükseklisans derecesine sahip
olmak.
ALES: 70YDS:
85
SÖZ Öğr.Gör.


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 18.08.2023
Son Başvuru Tarihi : 01.09.2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 05.09.2023
Yazılı Sınav Tarihi : 07.09.2023
Nihai Değerlendirme Tarihi : 08.09.2023

UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 18.08.2023
Son Başvuru Tarihi : 01.09.2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 05.09.2023
Sözlü Sınav Tarihi : 07.09.2023
Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 08.09.2023
Yazılı Sınav Tarihi : 11.09.2023
Nihai Değerlendirme Tarihi : 12.09.2023
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 18.08.2023
Son Başvuru Tarihi : 01.09.2023
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 05.09.2023
Sözlü Sınav Tarihi : 07.09.2023
Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 08.09.2023
Yazılı Sınav Tarihi : 11.09.2023
Nihai Değerlendirme Tarihi : 12.09.2023
Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER
1-İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından
Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9- Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel

Adayı Açık Rıza Metni.
Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde
olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:
İstanbul Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 34396 Sarıyer, İstanbul Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvkmevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim
sağlanabilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvkmevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. (Zinet GÜLER)

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ