Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince tıbbi atıkları çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde düzenli olarak toplanıp bertaraf edilmesini için hastanelerde denetim gerçekleştirdi. Özellikle dünyada ve ülkemizde salgınının yaşandığı son yıllarda bulaş riskinden dolayı tıbbi atıkların sağlık kurumlarından ayrı toplanıp, ayrı depolanması, eğitimini almış personel ve tıbbi atık araçları ile ayrı taşınıp sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmesine büyük önem veren Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, gerçekleştirdiği denetimlerde sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun hareket etmelerini konusunda uyarılarda bulundu. 

Kaynak: BÜLTEN