Sosyal mecralarda sıkça kullanılan güzellik efektlerinin kişilerde beden dismorfik bozukluğuna yol açabildiğini belirten Doç. Dr. Taha Can Tuman, “Bu durum özsaygıda azalma, kişinin bedeninden dolayı memnuniyetsizlik gibi depresif belirtiler yaşamasına, anoreksiya gibi yeme bozukluklarının gelişimine yatkınlık oluşturur. Kişi ayna karşısında sürekli kendini inceler, başkalarıyla kendisini kıyaslar, aşırı makyaj yapar, beğendiği ünlülere benzemek için botoks, dolgu olmak üzere aşırı kozmetik ve cerrahi işlemlere başvurur” dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Taha Can Tuman, sosyal medya filtrelerinin beden algısına nasıl zarar verdiğini açıkladı. Doç. Dr. Tuman, beden algısının, zihnimizde kendi bedenimizi nasıl değerlendirdiğimiz olduğunu belirterek, “Beden algısını etkileyen sosyokültürel, ekonomik, çevresel birçok faktör vardır. Literatür verileri kitle iletişim araçlarının beden imajı üzerindeki etkilerini göstermektedir. Bunlardan bir tanesi de sosyal medyadır. Özellikle görsel içeriğin ön planda olduğu instagram, yazılı içeriğin ön planda olduğu platformlara (facebook) göre beden imajını daha fazla etkiliyor. Fotoğraf görüntüleme, yükleme ve durum güncellemeleri yoluyla negatif geri bildirim arama sorunlu bir davranış olarak tanımlanmakta. Çalışmalar kendi bedeninden memnuniyetsizliğin sosyal medya kullanımı ile ilişkili olduğunu gösteriyor” diye konuştu. (İHA)

Editör: Yunus Yasak