Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/376 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Batman İl, Merkez İlçe, BAĞLAR Mahalle/Köy, 1748 Ada, 84 Parsel, Taşınmaz hisseli olup borçluya ait 13/72 HİSSESİ SATILACAKTIR.Taşınmaz tapu kaydında arsa olarak yer almaktadır.Ancak taşınmaz üzerinde 11 adet farklı kat ve alanlara sahip betonarme yığma yapılar vardır.Taşınmazın bulunduğu bölge düşük gelir grubu tarafından tercih edilen bir bölgedir. Toplu taşınma araçları ve özel araçlarla ulaşım sağlanmaktadır. Toplu taşııma araçlarına yakın konumdadır. Çevresinde yapılaşma oranı %85-90 larda olup belediyenin sağladığı her türlü teknik altyapı ve sosyal hizmetlerden yararlanmaktadır.Taşınmaz çevresinde 2-3 katlı katları mesken kullanımlı eski yapılaşmalar vardır.Değerlendirmede arsa ve yapı bedelleri birlikte hesap edilmiştir
Adresi : Bağlar Mah.1748 Ada 84 Parsel Batman/Merkez Batman Merkez / BATMAN
Yüzölçümü : 2.540,26 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Parselin yaklaşık 414 m2 si yol alanı olup geriye kalan kısımlar ise Taks:0,40,Emsal:2.00 Bitişik nizam 5 kat konut+ticaret alanı ( Asma katlı) ( yaklaşık 1684 m2 ) ve Taks:0,40,Emsal :0,80 Bitişik.nizam 2 kat konut alanı ( yaklaşık 487 m2 ) olarak imarlıdır
Kıymeti : 1.241.266,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Krokisinde A, B , C, D, E, F, G, Ğ harfi ile gösterilen yapılar tescilsizdir
1748/83 parsel üzerindeki A harfi ile gösterilen binanın bu parsele 8.74 m2 tecavüzü vardır
1748/79 parsel üzerindeki A harfi ile gösterilen binanın bu parsele 22,39 m2 tecavüzü vardır
1748/93 parsel üzerindeki B harfi ile gösterilen binanın bu parsele 27,46 m2 tecavüzü vardır
Krokisinde Bharfi ile gösterilen binanın A.Kadir Geylani caddesi 83.34 m2 tecavüzü vardır
1748/92 parsel üzerindeki B harfi ile gösterilen binanın bu parsele 32,2 m2 tecavüzü vardır
1748/80 parsel üzerindeki B harfi ile gösterilen binanın bu parsele 40,36 m2 tecavüzü vardır
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:03

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ