Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Sarıbaş, Çocuk Uzmanlığını Adana Şehir Hastanesi’nde alırken, Çocuk nefroloji yandalı da Çukurova Üniversitesi’nde yaptı. Dr. Sarıbaş, çocuk nefroloji polikliniğinde üriner sistem hastalıkları, ürolitiyazis, glomerüler hastalıklar, konjenital üriner sistem anormallikleri ve kronik böbrek yetmezliği konularında uzmanlık hizmeti sunacak.

Editör: MÜZEYYEN ARSLAN